Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 316€ 21 139€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 068€ 10 169€ 19 133€ 6 240€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 068 € 147 € 2 006 € -6 240 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
309 058 € 383 407 € 647 408 € 382 367 € 440 484 € 733 513 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
309 058€ 383 407€ 647 408€ 382 367€ 440 484€ 733 513€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
764 492 € 833 573 € 1 150 700 € 679 279 € 678 686 € 461 599 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
513 604€ 455 824€ 589 844€ 390 967€ 317 222€ 280 180€
10
B.2
Služby
250 888€ 377 749€ 560 856€ 288 312€ 361 464€ 181 419€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-457 502 € -450 019 € -501 286 € -296 912 € -244 442 € 271 914 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
41 194 € 19 644 € 19 076 € 19 395 € 15 878 € 17 787 €
13
C.1
Mzdové náklady
29 526€ 14 104€ 13 879€ 14 234€ 11 412€ 12 506€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 392€ 4 964€ 4 747€ 4 692€ 4 017€ 4 401€
16
C.4
Sociálne náklady
1 276€ 576€ 450€ 469€ 449€ 880€
17
D
Dane a poplatky
8 178€ 5 667€ 4 596€ 4 228€ 3 604€ 181€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
288 387€ 298 082€ 299 323€ 297 197€ 260 327€ 258 377€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
118 753€ 13 060€ 806 528€ 30 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
105 252€ 606 412€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
752 278€ 806 586€ 733 568€ 670 945€ 649 757€ 194 150€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 692€ 6 969€ 8 494€ 12 133€ 6 161€ 1 427€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-41 174 € 39 265 € 100 909 € 71 830 € 119 345 € 188 292 €
38
X.
Výnosové úroky
1 713€ 3 402€ 4 900€ 7 990€ 2 802€ 678€
39
N
Nákladové úroky
72 117€ 90 730€ 97 145€ 88 165€ 78 118€ 81 666€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 708€ 22 373€ 12 448€ 83 269€ 13 993€ 37 418€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-90 112 € -109 701 € -104 693 € -163 443 € -89 309 € -118 406 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-131 286 € -70 436 € -3 784 € -91 613 € 30 036 € 69 886 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 5 744 € 4 304 € 6 715 € 1 017 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 5 744€ 4 304€ 6 715€ 1 017€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-131 286 € -73 316 € -9 528 € -95 917 € 23 321 € 68 869 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-131 286 € -70 436 € -3 784 € -91 613 € 30 036 € 69 886 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-131 286 € -73 316 € -9 528 € -95 917 € 23 321 € 68 869 €