Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotovoltaická elektráreň Bátka, s. r. o. /skratka FEB, s. r. o./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
400 691 € 399 084 € 400 763 € 354 544 € 316 497 € 330 297 € 332 868 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
400 691€ 399 084€ 400 763€ 354 544€ 316 497€ 330 297€ 332 868€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
78 491 € 66 920 € 105 241 € 77 721 € 79 610 € 57 190 € 49 604 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 859€ 2 208€ 3 720€ 1 743€ 2 451€ -1 757€ 4 039€
10
B.2
Služby
75 632€ 64 712€ 101 521€ 75 978€ 77 159€ 58 947€ 45 565€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
322 200 € 332 164 € 295 522 € 276 823 € 236 887 € 273 107 € 283 264 €
17
D
Dane a poplatky
1 156€ 1 156€ 2 163€ 2 273€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
124 798€ 124 798€ 124 798€ 124 798€ 124 798€ 124 798€ 124 798€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
441 971€ 353 565€ 6€ -10€ 28 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
376 386€ 359 758€ 4 461€ 4 674€ 4 697€ 17 396€ 4 811€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
261 831 € 200 017 € 164 100 € 156 084 € 107 382 € 158 913 € 153 655 €
38
X.
Výnosové úroky
3 612€ 3 371€ 2€ 3€ 4€ 4€
39
N
Nákladové úroky
78 931€ 100 966€ 106 237€ 118 095€ 128 328€ 135 279€ 90 619€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 246€ 480€ 348€ 16 699€ 25 284€ 35 799€ 38 935€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-76 565 € -101 446 € -103 214 € -134 792 € -153 609 € -171 074 € -129 550 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
185 266 € 98 571 € 60 886 € 21 292 € -46 227 € -12 161 € 24 105 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
36 634 € 18 092 € 8 831 € 960 € 961 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
36 634€ 18 092€ 8 831€ 960€ 961€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
148 632 € 80 479 € 52 055 € 20 332 € -47 188 € -12 161 € 24 104 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
185 266 € 98 571 € 60 886 € 21 292 € -46 227 € -12 161 € 24 105 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
148 632 € 80 479 € 52 055 € 20 332 € -47 188 € -12 161 € 24 104 €