Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 540 678 € 1 554 489 € 1 402 269 € 1 431 708 € 1 516 452 € 1 784 265 € 1 971 937 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
579 768 € 637 670 € 695 571 € 841 253 € 1 153 139 € 1 465 024 € 1 776 908 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
579 768 € 637 670 € 695 571 € 841 253 € 1 153 139 € 1 465 024 € 1 776 908 €
012
A.II.1
Pozemky
419 546€ 442 188€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
013
A.II.2
Stavby
264 829€ 287 469€ 310 111€ 345 252€ 442 892€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
160 222€ 195 482€ 230 742€ 353 784€ 643 028€ 919 772€ 1 134 016€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
960 910 € 916 819 € 701 818 € 590 455 € 363 313 € 319 241 € 194 413 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
758 229 € 612 244 € 215 727 € 206 838 € 7 382 € 5 768 € 13 569 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 864€ 82 834€ 14 557€ 6 113€ 7 074€ 5 549€ 13 480€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 400€ 642€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 170€ 725€ 308€ 219€ 89€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
750 965€ 528 768€ 200 000€ 200 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
202 681 € 304 575 € 486 091 € 383 617 € 355 931 € 313 473 € 180 844 €
056
B.IV.1
Peniaze
202 681€ 304 575€ 322€ 390€ 220€ 600€ 59€
057
B.IV.2
Účty v bankách
485 769€ 383 227€ 355 711€ 312 873€ 180 785€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 880 € 616 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 880€ 616€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 540 678 € 1 554 489 € 1 402 269 € 1 431 708 € 1 516 452 € 1 784 265 € 1 971 937 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
355 035 € 148 814 € 393 898 € 304 135 € 329 899 € 335 293 € 370 753 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 410 € 1 410 € 810 € 430 250 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
810€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
430 250€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
430 250 € 430 250 € 430 250 € 430 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
430 250€ 430 250€ 430 250€ 430 250€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
141 405 € -43 162 € -132 115 € -106 351 € -100 958 € -65 497 € -37 619 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 944€ 1 944€ 1 944€ 1 944€ 1 944€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-134 059€ -108 295€ -102 902€ -67 441€ -39 563€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
206 220 € 184 566 € 88 953 € -25 764 € -5 393 € -35 460 € -27 878 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 185 643 € 1 405 675 € 1 008 371 € 1 127 573 € 1 186 553 € 1 448 972 € 1 601 184 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 950 € 950 € 850 € 850 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 000€ 950€ 950€ 850€ 850€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 426 € 9 149 € 47 421 € 6 723 € 6 553 € 8 972 € 334 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 060€ 4 702€ 10 331€ 2 380€ 2 212€ 4 635€ -4 152€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
90€ 90€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 276€ 4 357€ 36 590€ 966€ 964€ 960€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
500€ 3 377€ 3 377€ 3 377€ 4 486€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
145€ 146€ -100 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 169 072 € 1 395 430 € 960 000 € 1 120 000 € 1 280 000 € 1 440 000 € 1 600 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
960 000€ 1 120 000€ 1 280 000€ 1 440 000€ 1 600 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 169 072€ 1 395 430€