Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
248 748€ 306 085€ 258 329€ 214 246€ 126 513€ 82 860€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
248 748 € 305 303 € 258 329 € 214 245 € 126 512 € 92 195 € 84 560 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
422€ 4 322€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
216 754€ 280 949€ 256 442€ 208 345€ 126 512€ 82 438€ 79 929€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 167€ 18 333€ 9 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 827€ 6 021€ 1 887€ 5 900€ 2€ 309€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
226 449 € 279 742 € 220 616 € 191 102 € 118 509 € 87 196 € 79 489 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 759€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 166€ 49 886€ 45 966€ 99 026€ 38 328€ 33 685€ 20 883€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
139 309€ 167 039€ 122 498€ 48 670€ 57 793€ 34 885€ 40 191€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 091 € 34 141 € 24 789 € 24 499 € 10 921 € 4 304 € 5 737 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 280€ 24 990€ 18 500€ 18 283€ 7 717€ 3 220€ 5 737€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
797€ 8 790€ 6 187€ 6 114€ 3 162€ 1 065€
19
E.4.
Sociálne náklady
14€ 361€ 102€ 102€ 42€ 19€
20
F.
Dane a poplatky
507€ 494€ 530€ 452€ 707€ 4€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 660€ 21 813€ 23 359€ 16 609€ 9 411€ 5 955€ 6 130€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 660€ 21 813€ 23 359€ 16 609€ 9 411€ 5 955€ 6 130€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 969€ 625€ 8 037€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
360€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 387€ 5 744€ 3 474€ 1 846€ 1 349€ 330€ 2 785€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
22 299 € 25 561 € 37 713 € 23 143 € 8 003 € 4 999 € 5 071 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
35 279 € 64 024 € 87 978 € 60 649 € 30 391 € 14 290 € 19 418 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
781 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
722 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
722€
42
XII.
Kurzové zisky
59€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 974 € 10 269 € 8 141 € 2 894 € 2 098 € 413 € 2 404 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 074 € 9 166 € 6 836 € 1 674 € 1 571 € 1 009 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 074€ 9 166€ 6 836€ 1 674€ 1 571€ 1 009€
52
O.
Kurzové straty
32€ 10€ 31€ 9€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
868€ 1 093€ 1 274€ 1 220€ 527€ 404€ 1 395€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 974 € -9 488 € -8 141 € -2 894 € -2 098 € -413 € -2 404 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 325 € 16 073 € 29 572 € 20 249 € 5 905 € 4 586 € 2 667 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 759 € 10 813 € 11 424 € 8 737 € 3 706 € 1 133 € 1 127 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 759€ 10 813€ 11 424€ 8 737€ 3 706€ 1 133€ 1 127€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 566 € 5 260 € 18 148 € 11 512 € 2 199 € 3 453 € 1 540 €