Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
124 288 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
48 419 €
005
A.I.2
Software
48 419€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
75 869 € 29 164 € 39 385 € 45 112 € 45 829 € 32 504 € 38 664 €
013
A.II.2
Stavby
14 072€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 797€ 29 164€ 39 385€ 43 279€ 45 829€ 32 504€ 38 664€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 833€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
527 755 € 667 188 € 431 255 € 398 553 € 350 737 € 462 773 € 359 228 € 273 538 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
250 356 € 265 165 € 184 616 € 107 889 € 195 161 € 234 420 € 245 917 € 60 140 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
126 550 € 45 386 € 64 006 € 82 152 € 79 648 € 101 435 € 65 877 € 45 140 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
126 550€ 45 386€ 64 006€ 82 152€ 79 648€ 101 435€ 65 877€ 45 140€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
3€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 951€ 26 113€ 23 411€ 15 424€ 58 213€ 50 985€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
119 855€ 193 666€ 97 199€ 10 310€ 57 300€ 82 000€ 180 040€ 15 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
277 399 € 402 023 € 246 639 € 290 664 € 155 576 € 228 353 € 113 311 € 213 398 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 629€ 1 580€ 630€ 1 130€ 1 596€ 5 584€ 6 226€ 7 721€
073
B.V.2.
Účty v bankách
275 770€ 400 443€ 246 009€ 289 534€ 153 980€ 222 769€ 107 085€ 205 677€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
35 795 € 29 129 € 57 429 € 55 391 € 4 870 € 7 112 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 308€ 1 196€ 355€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 487€ 29 129€ 57 429€ 55 391€ 3 674€ 6 757€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
687 838 € 725 481 € 528 069 € 499 056 € 396 566 € 495 277 € 402 762 € 280 650 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
634 147 € 654 806 € 496 118 € 447 059 € 345 458 € 325 459 € 271 354 € 205 867 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 500 € 29 500 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 500€ 29 500€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
298 658 € 298 658 € 315 458 € 315 458 € 295 459 € 241 353 € 867 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
298 658€ 298 658€ 315 458€ 315 458€ 295 459€ 241 353€ 867€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 691 € 70 675 € 31 951 € 51 997 € 51 108 € 169 818 € 131 408 € 74 783 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 750 € 5 452 € 5 173 € 4 819 € 4 480 € 1 832 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 750€ 5 452€ 5 173€ 4 819€ 4 480€ 1 832€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 067 € 64 465 € 24 431 € 43 682 € 46 468 € 167 986 € 131 408 € 74 783 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 256 € 7 561 € 17 409 € 1 960 € 19 432 € 1 832 € 107 050 € 37 266 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 256€ 7 561€ 17 409€ 1 960€ 19 432€ 1 832€ 107 050€ 37 266€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
210€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 765€ 4 199€ 2 621€ 112 261€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 594€ 2 656€ 1 510€ 3 169€ 146€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 052€ 49 649€ 7 022€ 41 722€ 22 905€ 50 724€ 24 002€ 37 517€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
400€ 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 865 € 758 € 2 347 € 996 € 160 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 865€ 758€ 2 347€ 996€ 160€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€