Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
674 686€ 850 280€ 420 643€ 691 016€ 2 172 068€ 727 931€ 815 241€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
747 938 € 923 859 € 550 277 € 800 308 € 2 174 400 € 731 609 € 815 241 € 373 488 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 190€ 5 605€ 16 570€
05
III.
Tržby z predaja služieb
639 496€ 844 675€ 420 643€ 674 446€ 2 172 068€ 727 931€ 815 241€ 373 103€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 252€ 73 579€ 129 634€ 109 292€ 2 332€ 3 678€ 385€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
366 972 € 523 770 € 357 088 € 657 551 € 2 146 583 € 660 463 € 506 658 € 144 910 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 549€ 5 262€ 16 073€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 680€ 20 593€ 20 665€ 15 706€ 21 153€ 10 820€ 2 860€ 5 236€
14
D.
Služby
199 078€ 377 391€ 189 597€ 439 436€ 1 614 778€ 317 537€ 499 256€ 139 311€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
86 608 € 81 894 € 109 230 € 98 908 € 486 699 € 317 293 € 1 210 €
16
E.1.
Mzdové náklady
64 055€ 59 854€ 79 333€ 70 448€ 460 783€ 307 564€ 900€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 908€ 20 729€ 28 540€ 27 279€ 22 083€ 7 897€ 310€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 645€ 1 311€ 1 357€ 1 181€ 3 833€ 1 832€
20
F.
Dane a poplatky
775€ 1 177€ 1 044€ 1 166€ 4 093€ 329€ 208€ 116€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 737€ 16 687€ 23 692€ 18 269€ 12 453€ 10 034€ 823€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 737€ 16 687€ 23 692€ 18 269€ 12 453€ 10 034€ 823€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 182€ 15 350€ 9 820€ 13 699€ 3 369€ 2 626€ 1 810€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 363€ 5 416€ 3 040€ 54 294€ 4 038€ 1 824€ 491€ 247€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
380 966 € 400 089 € 193 189 € 142 757 € 27 817 € 71 146 € 308 583 € 228 578 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
418 379 € 447 034 € 210 381 € 219 801 € 536 137 € 399 574 € 313 125 € 228 556 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 784 € 3 700 € 1 156 € 134 € 10 € 14 € 40 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 784 € 3 700 € 1 156 € 130 € 10 € 14 € 40 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 784€ 3 700€ 1 156€ 130€ 10€ 14€ 40€
42
XII.
Kurzové zisky
4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
388 € 340 € 304 € 87 € 116 € 80 € 154 € 151 €
52
O.
Kurzové straty
1€ 3€ 1€ 8€ 1€ 2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
387€ 337€ 303€ 79€ 115€ 78€ 154€ 151€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 396 € 3 360 € 852 € -87 € 18 € -70 € -140 € -111 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
382 362 € 403 449 € 194 041 € 142 670 € 27 835 € 71 076 € 308 443 € 228 467 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
81 373 € 81 801 € 43 381 € 41 069 € 7 836 € 16 970 € 67 956 € 52 600 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
81 373€ 81 801€ 43 381€ 41 069€ 7 836€ 16 970€ 67 956€ 52 600€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
300 989 € 321 648 € 150 660 € 101 601 € 19 999 € 54 106 € 240 487 € 175 867 €