Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Matijka s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
22.07.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
390 198 € 272 386 € 221 948 € 189 085 € 125 095 € 125 564 € 128 667 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
162 081 € 65 839 € 141 308 € 116 132 € 80 600 € 92 466 € 104 336 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
162 081 € 65 839 € 141 308 € 116 132 € 80 600 € 92 466 € 104 336 €
013
A.II.2
Stavby
3 956€ 3 956€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
162 081€ 65 839€ 55 174€ 2 590€ 5 182€ 17 048€ 28 918€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
82 178€ 109 586€ 75 418€ 75 418€ 75 418€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
224 713 € 206 547 € 80 640 € 72 230 € 44 495 € 33 098 € 24 331 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
22 € 123 € 143 € 76 € 160 € 75 € 253 €
032
B.I.1
Materiál
22€ 123€ 143€ 76€ 160€ 75€ 253€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
52 070 € 99 186 € 47 805 € 23 793 € 35 453 € 17 176 € 16 994 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
40 497€ 87 583€ 41 835€ 23 693€ 33 695€ 8 747€ 16 867€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 573€ 11 603€ 5 970€ 100€ 1 758€ 8 429€ 127€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
172 621 € 107 238 € 32 692 € 48 361 € 8 882 € 15 847 € 7 084 €
056
B.IV.1
Peniaze
51€ 666€ 25 644€ 17€ 106€ 180€ 831€
057
B.IV.2
Účty v bankách
172 570€ 106 572€ 7 048€ 48 344€ 8 776€ 15 667€ 6 253€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 404 € 723 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 404€ 723€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
390 198 € 272 386 € 221 948 € 189 085 € 125 095 € 125 564 € 128 667 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
166 712 € 139 356 € -27 396 € -38 780 € -50 055 € -26 624 € -10 357 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 000€ -5 000€ -5 000€ -5 000€ -5 000€ -5 000€ -5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
165 382 € 165 382 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
165 382€ 165 382€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-26 027 € -39 722 € -39 699 € -50 055 € -26 623 € -10 357 € -4 046 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 445€ 24 750€ 12 447€ 1 172€ 1 172€ 1 172€ 1 172€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-64 472€ -64 472€ -52 146€ -51 227€ -27 795€ -11 529€ -5 218€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
27 357 € 13 696 € 12 303 € 11 275 € -23 432 € -16 267 € -6 311 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
223 486 € 133 030 € 249 344 € 227 865 € 175 150 € 152 188 € 139 024 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
591 € 85 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
591€ 85€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
195 094 € 123 945 € 237 944 € 227 865 € 175 150 € 152 188 € 139 024 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
165 704€ 116 779€ 63 640€ 57 856€ 7 624€ 3 215€ 5 004€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
165 382€ 165 382€ 167 520€ 143 520€ 134 020€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 302€ 113€ 3 296€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
122€ 55€ 56€ -7€ 6€ 1 276€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 942€ 4 974€ 6 842€ 2 610€ 881€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 024€ 2 024€ 2 024€ 2 024€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
27 801 € 9 000 € 11 400 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
27 801€ 9 000€ 11 400€