Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Matijka s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
22.07.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 787€ 23 852€ 29 207€ 21 646€ 11 231€ 10 836€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 944€ 20 390€ 24 220€ 18 047€ 7 073€ 10 086€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 843 € 3 462 € 4 987 € 3 599 € 4 158 € 750 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
515 294 € 290 658 € 69 698 € 68 188 € 42 649 € 28 797 € 34 274 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
515 294€ 290 658€ 69 698€ 68 188€ 42 649€ 28 797€ 34 274€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
443 035 € 252 566 € 42 968 € 60 289 € 41 081 € 28 072 € 28 295 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
118 096€ 109 875€ 11 658€ 9 965€ 37 957€ 27 570€ 26 204€
10
B.2
Služby
324 939€ 142 691€ 31 310€ 50 324€ 3 124€ 502€ 2 091€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
74 102 € 41 554 € 31 717 € 11 498 € 5 726 € 1 475 € 5 979 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 147 € 2 192 € 1 230 € 36 110 € 28 247 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 279€ 1 623€ 910€ 26 710€ 20 893€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 868€ 569€ 320€ 9 400€ 7 354€
17
D
Dane a poplatky
160€ 1 673€ 1 183€ 88€ 231€ 1 946€ 176€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 775€ 12 945€ 13 225€ 2 592€ 11 866€ 11 870€ 11 870€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 931€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 968€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
80€ 19 051€ 25 161€ 254€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
94€ 498€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
33 926 € 16 856 € 16 079 € 12 749 € -23 430 € -15 427 € -6 311 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 3€ -2€ -840€
39
N
Nákladové úroky
187€ 626€ 172€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
642€ 373€ 2 533€ 517€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-829 € -998 € -2 703 € -514 € -2 € -840 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
33 097 € 15 858 € 13 376 € 12 235 € -23 432 € -16 267 € -6 311 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 740 € 2 162 € 1 073 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 740€ 2 162€ 1 073€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
27 357 € 13 696 € 12 303 € 11 275 € -23 432 € -16 267 € -6 311 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
33 097 € 15 858 € 13 376 € 12 235 € -23 432 € -16 267 € -6 311 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
27 357 € 13 696 € 12 303 € 11 275 € -23 432 € -16 267 € -6 311 €