Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZOSTAV s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
29.06.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
163 719 € 149 877 € 97 305 € 56 451 € 43 489 € 28 837 € 2 208 € 6 161 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
46 003 € 12 695 € 22 343 € 21 294 € 18 124 € 20 250 € 2 745 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
46 003 € 12 695 € 22 343 € 21 294 € 18 124 € 20 250 € 2 745 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 003€ 12 695€ 22 343€ 21 294€ 18 124€ 20 250€ 2 745€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
117 716 € 137 182 € 74 962 € 35 157 € 25 365 € 8 587 € 2 208 € 3 416 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
99 500 € 57 500 € 25 000 € 6 000 € 8 000 €
032
B.I.1
Materiál
6 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
17 711 € 21 271 € 22 751 € 32 707 € 15 546 € 25 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 259€ 24 994€ 17 010€ 29 763€ 14 160€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
24€ 3 465€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 068€ 1 386€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-6 572€ -3 723€ 2 276€ 876€ 25€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
505 € 58 411 € 27 211 € 2 450 € 3 819 € 562 € 2 208 € 3 416 €
056
B.IV.1
Peniaze
505€ 58 411€ 27 211€ 336€ 1 986€ 562€ 2 208€ 1 326€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 114€ 1 833€ 2 090€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
163 719 € 149 877 € 97 304 € 56 451 € 43 489 € 28 837 € 2 208 € 6 161 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-15 388 € -11 677 € -15 223 € -19 024 € -18 853 € 5 077 € 2 063 € 5 861 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
250€ 250€ 250€ 250€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 741 € -20 471 € -24 273 € -24 112 € -550 € -3 187 € 611 € 201 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
611€ 611€ 611€ 248€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 723€ -1 161€ -47€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 897 € 3 544 € 3 800 € -162 € -23 553 € 3 014 € -3 798 € 410 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
179 107 € 161 554 € 112 527 € 75 475 € 62 342 € 23 760 € 145 € 300 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
160 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
160€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
68 947 € 72 554 € 14 792 € 8 255 € 2 342 € 14 760 € 145 € 300 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 086€ 35 302€ 11 230€ 5 645€ 987€ 13 112€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
24 740€ 24 740€ -17€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 150€ 3 200€ 1 850€ 645€ 218€ 197€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
346€ 127€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 971€ 9 312€ 1 729€ 1 619€ 1 010€ 1 451€ 145€ 300€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
92 000€ 65 000€ 67 500€ 60 000€ 60 000€ 9 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
18 000 € 24 000 € 30 235 € 7 220 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
7 220€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 000€ 24 000€ 30 235€