Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORGAS spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
21.07.2010
31.12.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
45,6 % 76,6 % 73,5 % 235,3 % -150,4 % -148,8 % -4,4 % N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (ROA)
14,9 % 12,0 % 2,6 % 1,9 % 1,7 % 4,6 % 0,3 % N/A N/A N/A
Zisková marža
29,4 % 27,0 % 7,5 % 6,4 % 6,2 % 16,5 % 1,7 % -19,0 % -148,8 % N/A
Hrubá marža
49,4 % 48,4 % 27,6 % 25,8 % 30,4 % 43,5 % 35,7 % 13,7 % -142,9 % N/A
Celková zadlženosť
67,3 % 84,4 % 96,4 % 99,2 % 101,1 % 103,1 % 107,2 % N/A N/A 100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A
Marže
Hrubá marža
N/A
EBITDA marža
N/A
Prevádzková marža
N/A
Zisková marža
N/A
Marža účtovného cash flow
N/A
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A
Prirážka
N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A