Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
21.07.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
90 333 € 102 912 € 105 198 € 121 593 € 117 927 € 109 744 € 115 807 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 665 € 78 322 € 84 940 € 87 698 € 93 767 € 100 586 € 107 404 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
72 665 € 78 322 € 84 940 € 87 698 € 93 767 € 100 586 € 107 404 €
012
A.II.1
Pozemky
71 564€ 76 693€ 81 821€ 87 698€ 93 767€ 100 586€ 14 983€
013
A.II.2
Stavby
92 421€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 101€ 1 629€ 3 119€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 668 € 24 590 € 20 258 € 33 895 € 24 160 € 9 158 € 8 403 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 287 € 5 678 € 4 113 € 3 873 € 3 391 € 4 864 € -1 071 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 255€ 5 640€ 4 062€ 3 825€ 3 337€ 3 528€ 1 929€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 282€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
32€ 38€ 51€ 48€ 54€ 54€ -3 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 381 € 18 912 € 16 145 € 30 022 € 20 769 € 4 294 € 9 474 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 381€ 18 912€ 16 145€ 30 022€ 20 769€ 4 294€ 56€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 418€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
90 333 € 102 912 € 105 198 € 121 593 € 117 927 € 109 744 € 115 807 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
29 504 € 16 059 € 3 753 € 994 € -1 344 € -3 366 € -8 373 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 968 € 6 968 € 6 968 € 6 968 € 6 968 € 6 968 € 6 968 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 968€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 696 € 538 € 37 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 394 € -3 912 € -6 670 € -9 009 € -10 872 € -15 378 € -15 712 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 712€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
13 445 € 12 306 € 2 758 € 2 339 € 2 022 € 5 007 € 371 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
60 829 € 86 853 € 101 445 € 120 599 € 119 271 € 113 110 € 124 180 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
60 829 € 86 853 € 101 445 € 120 599 € 119 271 € 113 110 € 124 180 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 768€ 6 768€ 6 768€ 7 392€ 6 129€ 90€ 16 505€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
108 560€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
52 996€ 75 996€ 92 996€ 111 996€ 111 996€ 112 060€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 065€ 4 089€ 1 681€ 1 211€ 1 146€ 960€ -885€