Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORGAS spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
21.07.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
45 672 € 45 509 € 36 659 € 36 562 € 32 437 € 30 376 € 21 715 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
45 672€ 45 509€ 36 659€ 36 562€ 32 437€ 30 376€ 21 715€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
23 106 € 23 483 € 26 524 € 27 143 € 22 575 € 17 154 € 13 973 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
166€ 350€ 1 296€ 2 755€ 1 490€ 1 000€ 49€
10
B.2
Služby
22 940€ 23 133€ 25 228€ 24 388€ 21 085€ 16 154€ 13 924€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 566 € 22 026 € 10 135 € 9 419 € 9 862 € 13 222 € 7 742 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 657€ 6 058€ 6 323€ 6 069€ 6 819€ 6 818€ 6 819€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 825€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 674€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
910€ 10€ 10€ 10€ 373€ 500€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
16 909 € 15 209 € 3 802 € 3 340 € 3 033 € 6 031 € 423 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
88€ 87€ 84€ 42€ 52€ 65€ 54€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-88 € -87 € -84 € -41 € -51 € -64 € -53 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
16 821 € 15 122 € 3 718 € 3 299 € 2 982 € 5 967 € 370 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 376 € 2 816 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 376€ 2 816€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
13 445 € 12 306 € 2 758 € 2 339 € 2 022 € 5 007 € 370 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
16 821 € 15 122 € 3 718 € 3 299 € 2 982 € 5 967 € 370 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
13 445 € 12 306 € 2 758 € 2 339 € 2 022 € 5 007 € 370 €