Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JAVA media s. r. o.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
611 128 € 4 285 € 9 095 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
468€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
606 128€ 4 285€ 6 236€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 000€ 2 391€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
603 024 € 8 632 € 6 664 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
252€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43€ 3 695€ 1 544€
11
C.
Služby
598 239€ 2 779€ 2 019€
13
E.
Dane a poplatky
408€ 179€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 674€ 279€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 742€ 2 391€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
76€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 104 € -4 347 € 2 431 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
7 846 € -2 189 € 2 889 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
23 €
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
23€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
37 € 122 € 431 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37€ 122€ 431€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-37 € -99 € -431 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 067 € -4 446 € 2 000 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 187 € -4 446 € 2 000 €