Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
47 160 401€ 51 011 043€ 50 136 297€ 73 633 491€ 68 897 065€ 109 540 720€ 87 958 134€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
48 522 377 € 52 510 681 € 51 555 702 € 74 314 208 € 69 507 661 € 110 281 862 € 100 635 961 € 79 410 779 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 838 867€ 14 881 303€ 13 928 492€ 20 547 964€ 31 189 464€ 58 275 619€ 21 111 827€ 17 965 888€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 321 534€ 36 129 740€ 36 207 805€ 53 085 527€ 37 707 601€ 51 265 101€ 66 846 307€ 53 016 898€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-83 706€ 36 581€
07
V.
Aktivácia
4 902€ 1 046€ 19 120€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 585€ 2 428€ 12 525€ 13 982€ 2 724€ 17 677€ 564 655€ 104 990€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 356 391€ 1 497 210€ 1 406 880€ 661 833€ 606 826€ 723 465€ 12 177 758€ 8 286 422€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
47 047 668 € 50 671 249 € 50 329 983 € 72 265 224 € 68 745 742 € 105 296 873 € 94 457 179 € 79 574 044 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 925 775€ 12 609 197€ 12 018 760€ 19 655 311€ 29 274 239€ 54 384 491€ 20 820 273€ 15 356 709€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 555 902€ 1 122 009€ 1 674 106€ 12 607 847€ 1 413 765€ 4 915 955€ 6 163 815€ 12 563 844€
13
C.
Opravné položky k zásobám
312€ -25 329€ -4 331€ -9 715€ -43 506€ -4 692€ -170€ -50 326€
14
D.
Služby
22 088 684€ 23 332 496€ 21 845 407€ 26 290 995€ 24 673 906€ 31 844 999€ 40 097 329€ 25 632 166€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 748 311 € 13 044 105 € 13 913 182 € 13 341 643 € 12 994 014 € 13 504 828 € 14 418 037 € 15 282 876 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 926 995€ 9 087 328€ 9 573 570€ 9 810 698€ 9 221 668€ 9 904 342€ 10 299 863€ 10 922 479€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 445 148€ 3 604 724€ 3 815 057€ 3 192 311€ 3 386 398€ 3 333 917€ 3 573 968€ 3 843 837€
19
E.4.
Sociálne náklady
376 168€ 352 053€ 524 555€ 338 634€ 385 948€ 266 569€ 544 206€ 516 560€
20
F.
Dane a poplatky
7 947€ 4 323€ 12 723€ 7 189€ 8 877€ 7 925€ 14 179€ 25 248€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
411 942€ 453 320€ 331 960€ 175 180€ 262 679€ 517 162€ 640 948€ 1 961 114€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
411 942€ 453 320€ 331 960€ 175 180€ 262 679€ 517 162€ 674 025€ 1 928 037€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-33 077€ 33 077€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 354€ 25 264€ 185 909€ 101 855€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-10 479€ -25 916€ 77 961€ -103€ -57 772€ -197 374€ 282 952€ 437 177€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
316 920€ 157 044€ 434 951€ 196 877€ 219 540€ 323 579€ 11 833 907€ 8 263 381€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 474 709 € 1 839 432 € 1 225 719 € 2 048 984 € 761 919 € 4 984 989 € 6 178 782 € -163 265 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 589 728 € 13 972 670 € 14 602 355 € 15 093 955 € 13 579 707 € 18 399 967 € 20 812 301 € 17 516 974 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 401 € 69 888 € 63 151 € 50 950 € 60 080 € 29 147 € 28 728 € 36 275 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 805 € 15 045 € 9 372 € 2 364 € 1 501 € 284 € 776 € 272 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 805€ 15 045€ 9 372€ 2 364€ 1 501€ 284€ 776€ 272€
42
XII.
Kurzové zisky
19 596€ 54 843€ 53 779€ 48 586€ 58 579€ 28 863€ 27 952€ 36 003€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
134 498 € 77 481 € 60 947 € 190 773 € 40 081 € 56 134 € 72 585 € 155 641 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
278 € 187 € 287 € 6 330 € 37 201 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
278€ 187€ 287€ 6 330€ 37 201€
52
O.
Kurzové straty
103 534€ 39 728€ 24 406€ 133 225€ 18 568€ 22 373€ 14 482€ 80 946€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 964€ 37 475€ 36 354€ 57 548€ 21 226€ 33 761€ 51 773€ 37 494€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-112 097 € -7 593 € 2 204 € -139 823 € 19 999 € -26 987 € -43 857 € -119 366 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 362 612 € 1 831 839 € 1 227 923 € 1 909 161 € 781 918 € 4 958 002 € 6 134 925 € -282 631 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
379 624 € 474 446 € 368 543 € 703 567 € 513 075 € 1 182 352 € 1 459 204 € 76 815 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
473 055€ 51 189€ 1 344€ 1 707 980€ 2 880€ 1 678 030€ 1 648 385€ 26 152€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-93 431€ 423 257€ 367 199€ -1 004 413€ 510 195€ -495 678€ -189 181€ 50 663€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
982 988 € 1 357 393 € 859 380 € 1 205 594 € 268 843 € 3 775 650 € 4 675 721 € -359 446 €