Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INSIA SK s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 995 137 € 4 650 342 € 4 136 050 € 3 441 366 € 3 645 254 € 2 803 030 € 3 592 917 € 2 901 964 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
21 269 € 6 324 € 272 € 505 € 3 796 € 6 501 € 53 270 € 13 384 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 130 € 6 285 € 43 328 €
005
A.I.2
Software
4 130€ 6 285€ 43 328€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 139 € 39 € 272 € 505 € 3 796 € 6 501 € 9 942 € 13 384 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 139€ 39€ 272€ 505€ 3 796€ 6 501€ 9 942€ 13 384€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 416 029 € 1 788 546 € 1 512 690 € 1 300 827 € 1 474 672 € 552 771 € 3 526 846 € 2 872 561 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
572 866 € 617 333 € 582 014 € 588 164 € 598 390 € 64 191 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
572 866€ 617 333€ 582 014€ 588 164€ 598 390€ 64 191€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
188 128 € 66 696 € 42 178 € 74 903 € 64 471 € 106 255 € 3 308 813 € 2 541 927 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
78 961€ 66 696€ 42 123€ 74 799€ 64 471€ 35 597€ 40 942€ 66 001€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 167€ 70 458€ 39 871€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
55€ 104€ 200€ 3 228 000€ 2 475 926€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 655 035 € 1 104 517 € 888 498 € 637 760 € 811 811 € 382 325 € 218 033 € 330 634 €
056
B.IV.1
Peniaze
8€ 5 030€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 655 035€ 1 104 517€ 888 498€ 637 752€ 811 811€ 382 325€ 213 003€ 325 634€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 557 839 € 2 855 472 € 2 623 088 € 2 140 034 € 2 166 786 € 2 243 758 € 12 801 € 16 019 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
859€ 829€ 453€ 358€ 390€ 91€ 91€ 352€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 556 980€ 2 854 643€ 2 622 635€ 2 139 676€ 2 166 396€ 2 243 667€ 12 710€ 15 667€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 995 137 € 4 650 342 € 4 136 050 € 3 441 366 € 3 645 254 € 2 803 030 € 3 592 917 € 2 901 964 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 037 766 € 883 456 € 645 405 € 439 416 € 301 158 € -229 582 € 228 326 € 412 063 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
406 563 € 406 563 € 406 563 € 406 563 € 406 563 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
406 563€ 406 563€ 406 563€ 406 563€ 406 563€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
471 393 € 233 342 € 27 351 € -108 141 € -235 082 € -402 251 € 38 775 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
873 644€ 635 593€ 429 602€ 294 110€ 167 169€ 0€ 38 775€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€ -402 251€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
154 310 € 238 051 € 205 991 € 135 494 € 124 177 € 167 169 € 222 826 € 367 788 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 957 371 € 3 766 886 € 3 490 645 € 3 001 950 € 2 768 848 € 2 499 247 € 3 364 591 € 2 391 213 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 677 175 € 2 944 523 € 2 703 536 € 2 339 334 € 1 486 842 € 1 820 166 € 2 682 676 € 2 043 573 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 614€ 4 840€ 4 994€ 2 438€ 627€ 1 818 570€ 2 681 473€ 2 043 094€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
814€ 1 203€ 479€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 671 561€ 2 939 683€ 2 698 542€ 2 336 896€ 1 486 215€ 782€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
31 898 € 31 027 € 707 € 561 € 416 € 352 € 140 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 070€ 874€ 707€ 561€ 416€ 352€ 140€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
30 828€ 30 153€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 248 298 € 791 336 € 786 402 € 662 055 € 1 281 590 € 675 541 € 675 374 € 338 280 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
521 335€ 497 085€ 371 984€ 333 277€ 459 217€ 836€ 4 561€ 4 265€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
253 385€ 253 385€ 253 385€ 253 385€ 256 381€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
256 529€ 257 990€ 284 950€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
406 563€ 406 563€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 506€ 3 382€ 5 722€ 8 685€ 1 522€ 1 976€ 1 870€ 1 648€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 041€ 2 109€ 2 721€ 2 687€ 954€ 1 182€ 1 160€ 1 137€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 430€ -16 857€ 85 396€ 6 433€ 532 888€ 1 657€ 45 160€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
448 601€ 52 232€ 67 194€ 57 588€ 30 480€ 6 946€ 3 230€ 1 120€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 188 € 6 401 € 9 360 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 188€ 6 401€ 9 360€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
575 248 € 533 365 € 98 688 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
575 248€ 533 365€ 98 688€