Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INSIA SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 060 150€ 10 092 320€ 12 108 718€ 10 889 408€ 9 478 044€ 7 634 931€ 5 514 765€ 6 479 540€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 061 522 € 10 098 593 € 12 108 718 € 10 890 492 € 9 478 057 € 7 635 228 € 5 515 136 € 6 480 138 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 060 150€ 10 092 320€ 12 108 718€ 10 889 408€ 9 478 044€ 7 634 931€ 5 514 765€ 6 479 540€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
392€ 2 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
980€ 4 273€ 1 084€ 13€ 297€ 371€ 598€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 837 220 € 9 892 335 € 11 801 560 € 10 619 709 € 9 263 013 € 7 471 853 € 5 342 843 € 6 170 483 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 465€ 5 357€ 6 461€ 7 673€ 6 806€ 4 110€ 4 081€ 3 724€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 652 790€ 9 707 196€ 11 711 065€ 10 528 294€ 9 187 537€ 7 419 641€ 5 289 926€ 6 119 057€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
165 462 € 168 954 € 81 240 € 80 104 € 60 983 € 39 235 € 41 316 € 37 877 €
16
E.1.
Mzdové náklady
119 286€ 123 259€ 59 319€ 58 413€ 45 865€ 27 917€ 29 481€ 27 097€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
42 953€ 42 713€ 20 080€ 20 348€ 13 942€ 10 124€ 10 878€ 10 063€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 223€ 2 982€ 1 841€ 1 343€ 1 176€ 1 194€ 957€ 717€
20
F.
Dane a poplatky
782€ 1 131€ 182€ 206€ 156€ 87€ 122€ 121€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 286€ 6 617€ 412€ 233€ 3 292€ 3 635€ 3 441€ 7 876€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 286€ 6 617€ 412€ 233€ 3 292€ 3 635€ 3 441€ 7 876€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-482€ 2 249€ 934€ 1 035€ 4 619€ 4 848€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
917€ 831€ 1 266€ 2 164€ -380€ 297€ 3 957€ 1 828€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
224 302 € 206 258 € 307 158 € 270 783 € 215 044 € 163 375 € 172 293 € 309 655 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
401 895 € 379 767 € 391 192 € 353 441 € 283 701 € 211 180 € 220 758 € 356 759 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
118 € 609 € 47 € 58 € 0 € 34 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
118€ 609€ 47€ 58€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 391 € 8 089 € 4 203 € 4 357 € 2 842 € 2 547 € 2 416 € 3 222 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
133 € 410 € 664 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
133€ 410€ 664€
52
O.
Kurzové straty
502€ 1 340€ 297€ 1 358€ 331€ 439€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 889€ 6 749€ 3 906€ 2 999€ 2 511€ 1 975€ 2 006€ 2 558€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 273 € -7 480 € -4 156 € -4 299 € -2 842 € -2 547 € -2 416 € -3 188 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
213 029 € 198 778 € 303 002 € 266 484 € 212 202 € 160 828 € 169 877 € 306 467 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 638 € 44 468 € 64 951 € 60 493 € 76 708 € 36 651 € 2 708 € 83 641 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
33 135€ 0€ 100 271€ 115 182€ 66 483€ 570 849€ 2 880€ 83 641€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
13 503€ 44 468€ -35 320€ -54 689€ 10 225€ -534 198€ -172€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
166 391 € 154 310 € 238 051 € 205 991 € 135 494 € 124 177 € 167 169 € 222 826 €