Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prestia, s.r.o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 132 298 € 453 204 € 5 930 € 5 729 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 132 224 € 453 130 € 5 856 € 5 559 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 046 € 1 046 €
036
B.I.5
Tovar
1 046€ 1 046€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 870 082 € 448 478 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 870 081€ 448 478€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
262 142 € 4 652 € 4 810 € 4 513 €
056
B.IV.1
Peniaze
259 846€ 4 628€ 1 051€ 1 051€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 296€ 24€ 3 759€ 3 462€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
74 € 74 € 74 € 170 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
74€ 74€ 74€ 170€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 132 298 € 453 204 € 5 930 € 5 729 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-820 173 € 7 767 € 5 235 € 5 398 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
125 € 125 € 125 € 125 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
125€ 125€ 125€ 125€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 162 € 109 € 273 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 642€ 109€ 273€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-480€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-827 460 € 2 533 € -163 € 273 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 952 471 € 445 437 € 695 € 331 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
165 € 165 € 165 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
200€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
165€ 165€ 165€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 952 296 € 445 262 € 530 € 131 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 948 412€ 443 778€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
480€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 354€ 1 434€ 480€ 81€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
50€ 50€ 50€ 50€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 € 10 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10€ 10€