Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PILICS s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 18.11.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2016 25.11.2016
 • Úpadca PILICS s.r.o.
  IČO: 45685576
  Osadná 2
  831 03   Bratislava
Oznam

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti PILICS s. r. o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 45 685 576, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 32CbR/458/2014
 • ICS 1114235878
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Andrea Pulcová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 16.10.2017
Výmaz 14.11.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
25.11.2016
Rozhodnutie Zrušenie