Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PILICS s.r.o. [zrušená]

2012
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci