Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
07.09.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 798 374 € 1 053 440 € 1 087 556 € 1 318 789 € 1 582 952 € 1 806 861 € 2 281 658 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
132 961 € 158 652 € 304 874 € 619 841 € 946 616 € 1 235 220 € 1 671 106 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
132 961 € 158 652 € 304 874 € 619 841 € 946 616 € 1 235 220 € 1 671 106 €
012
A.II.1
Pozemky
9 001€ 9 001€ 9 001€ 9 001€ 9 001€ 9 001€ 9 001€
013
A.II.2
Stavby
51 660€ 56 185€ 60 710€ 65 235€ 69 760€ 74 285€ 78 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 300€ 93 466€ 235 163€ 545 605€ 867 855€ 1 151 934€ 1 583 295€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 664 423 € 893 874 € 781 765 € 698 022 € 635 402 € 570 707 € 586 512 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 538 141 € 777 218 € 739 106 € 687 940 € 625 320 € 536 063 € 561 293 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
909 930€ 6 727€ 6 391€ 10 790€ 6 886€ 8 774€ 24 668€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
626 259€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
248 405€ 248 405€ 292 241€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 952€ 2 250€ 2 761€ 1 938€ 1 222€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
768 241€ 729 954€ 675 212€ 368 807€ 278 884€ 244 384€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
126 282 € 116 656 € 42 659 € 10 082 € 10 082 € 34 644 € 25 219 €
056
B.IV.1
Peniaze
360€ 382€ 5 082€ 82€ 82€ 82€ 382€
057
B.IV.2
Účty v bankách
125 922€ 116 274€ 37 577€ 10 000€ 10 000€ 34 562€ 24 837€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
990 € 914 € 917 € 926 € 934 € 934 € 24 040 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
990€ 914€ 917€ 926€ 934€ 934€ 24 040€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 798 374 € 1 053 440 € 1 087 556 € 1 318 789 € 1 582 952 € 1 806 861 € 2 281 658 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
206 438 € -970 265 € -1 046 472 € -944 592 € -787 336 € -691 945 € -408 476 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 030 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 030 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 161 € 10 161 € 10 161 € 10 161 € 10 161 € 10 161 € 10 161 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 161€ 10 161€ 10 161€ 10 161€ 10 161€ 10 161€ 10 161€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 115 427 € -1 191 632 € -1 089 753 € -932 497 € -838 066 € -553 637 € -314 461 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
76 205€ 184 221€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 191 632€ -1 191 632€ -1 089 753€ -932 497€ -838 066€ -553 637€ -498 682€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
276 704 € 76 206 € -101 880 € -157 256 € -94 431 € -283 469 € -239 176 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 591 936 € 2 023 705 € 2 134 028 € 2 263 381 € 2 370 288 € 2 498 806 € 2 690 134 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 500 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
702 230 € 702 230 € 702 230 € 702 230 € 634 316 € 633 250 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
702 230€ 702 230€ 702 230€ 702 230€ 634 316€ 633 250€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
426 336 € 313 940 € 255 963 € 219 001 € 161 001 € 197 913 € 237 145 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 739€ 11 416€ 7 813€ 4 598€ 2 471€ 4 445€ 62 863€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
381 239€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
67 914€ 111 750€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40 358€ 12 878€ 960€ 960€ 960€ 924€ 2 198€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
289 646€ 247 190€ 213 443€ 157 570€ 124 630€ 60 334€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 164 600 € 1 006 535 € 1 174 335 € 1 342 150 € 1 507 057 € 1 666 577 € 1 818 939 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
935 865€ 1 006 535€ 1 174 335€ 1 342 135€ 1 507 045€ 1 673 747€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
228 735€ 15€ 12€ 1 666 577€ 145 192€