Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
07.09.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
413 455 € 408 058 € 417 826 € 379 459 € 403 655 € 368 285 € 372 239 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
413 455€ 408 058€ 417 826€ 379 459€ 403 655€ 368 285€ 372 239€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
63 163 € 61 477 € 55 913 € 39 419 € 46 489 € 50 314 € 34 139 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 190€ 1 388€ 1 615€ 1 246€ 1 449€ -1 673€ 5 452€
10
B.2
Služby
61 973€ 60 089€ 54 298€ 38 173€ 45 040€ 51 987€ 28 687€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
350 292 € 346 581 € 361 913 € 340 040 € 357 166 € 317 971 € 338 100 €
17
D
Dane a poplatky
1 142€ 1 142€ 2 338€ 12€ 12€ 12€ 36€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 691€ 146 222€ 314 966€ 326 775€ 288 604€ 435 886€ 435 886€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
439 593€ 355 905€ 29 001€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
361 977€ 362 191€ 43 081€ 4 621€ 4 596€ 14 120€ 4 712€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
401 075 € 192 931 € 1 528 € 8 632 € 63 954 € -103 046 € -102 534 €
38
X.
Výnosové úroky
15 066€ 9 742€ 2€ 4€ 4€ 5€
39
N
Nákladové úroky
81 191€ 103 235€ 111 743€ 122 954€ 115 038€ 136 795€ 90 555€
40
XI.
Kurzové zisky
81€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 130€ 612€ 447€ 42 057€ 42 390€ 43 631€ 46 091€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-68 255 € -103 847 € -102 448 € -164 928 € -157 424 € -180 422 € -136 641 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
332 820 € 89 084 € -100 920 € -156 296 € -93 470 € -283 468 € -239 175 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
56 116 € 12 878 € 960 € 960 € 961 € 1 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
56 116€ 12 878€ 960€ 960€ 961€ 1€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
276 704 € 76 206 € -101 880 € -157 256 € -94 431 € -283 469 € -239 176 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
332 820 € 89 084 € -100 920 € -156 296 € -93 470 € -283 468 € -239 175 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
276 704 € 76 206 € -101 880 € -157 256 € -94 431 € -283 469 € -239 176 €