Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hrabko Tennis s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.10.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 936 € 11 450 € 16 555 € 20 559 € 23 844 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 600€ 7 950€ 16 446€ 18 549€ 21 844€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 336€ 3 000€ 109€ 2 010€ 2 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
172 € 7 069 € 16 362 € 21 836 € 18 021 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
733€ 2 484€ 4 427€ 2 208€
11
C.
Služby
19€ 5 818€ 10 366€ 14 108€ 12 331€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
153€ 262€ 235€ 235€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
500€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18€ 250€ 66€ 247€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 764 € 4 381 € 193 € -1 277 € 5 823 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 581 € 1 399 € 3 596 € 14 € 7 305 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
43 € 113 € 92 € 84 € 95 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1€ 1€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42€ 113€ 92€ 83€ 95€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-43 € -113 € -92 € -84 € -95 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 721 € 4 268 € 101 € -1 361 € 5 728 €
36
P.
Daň z príjmov
102€ 480€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 619 € 3 788 € -379 € -1 841 € 5 728 €