Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
29.07.2011
31.12.2011
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 239 768€ 1 355 136€ 1 373 563€ 946 438€ 954 849€ 959 751€ 903 043€ 928 743€ 840 851€ 771 077€ 225 999€
02
502
Spotreba energie
353 143€ 497 307€ 153 429€ 159 651€ 173 340€ 141 932€ 160 086€ 189 920€ 235 180€ 261 886€ 108 781€
03
504
Predaný tovar
676 349€ 563 485€ 448 876€ 439 295€ 399 700€ 439 200€ 445 789€ 418 980€ 381 564€
04
511
Opravy a udržiavanie
157 448€ 110 834€ 66 548€ 44 909€ 47 521€ 50 417€ 45 760€ 80 735€ 67 814€ 36 034€ 14 976€
05
512
Cestovné
10 067€ 7 763€ 6 145€ 5 959€ 7 127€ 9 531€ 13 497€ 13 069€ 10 732€ 6 988€ 2 767€
06
513
Náklady na reprezentáciu
665€ 703€ 372€ 178€ 1 436€ 219€ 651€ 440€ 450€ 277€ 4€
07
518
Ostatné služby
423 518€ 413 016€ 478 022€ 435 437€ 288 717€ 240 116€ 219 950€ 242 495€ 236 558€ 177 678€ 59 966€
08
521
Mzdové náklady
5 102 662€ 4 017 306€ 3 960 370€ 3 203 464€ 3 183 674€ 2 831 990€ 2 655 488€ 2 546 678€ 2 240 183€ 1 946 309€ 594 353€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 760 833€ 1 392 945€ 1 376 621€ 1 102 684€ 1 095 095€ 968 166€ 892 983€ 850 876€ 753 488€ 651 121€ 203 861€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
931€ 621€ 700€ 714€ 803€ 813€ 682€ 938€ 1 097€ 962€ 289€
11
527
Zákonné sociálne náklady
146 127€ 154 156€ 204 191€ 105 809€ 83 498€ 78 890€ 70 864€ 67 120€ 64 795€ 51 134€ 18 175€
12
528
Ostatné sociálne náklady
187 168€ 7 826€ 260€ 1 301€ 2 329€ 5 450€ 997€
14
532
Daň z nehnuteľností
336€ 336€ 336€ 336€ 336€ 336€ 321€ 321€ 0€ 708€
15
538
Ostatné dane a poplatky
9 962€ 5 680€ 5 930€ 5 508€ 10 110€ 7 129€ 4 215€ 4 620€ 4 439€ 13 331€ 1 494€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
51 045€ 8 330€ 0€ 0€ 7 068€ 15 379€ 90€ 4€ 266€ 1 021€ 488€
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 000€ 807€ 0€ 16€ 1 045 576€ 1 570€ 1 766€ 7 817€ 33 997€ 15 356€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 518€ 0€ 6 433€ 78 412€
19
544
Úroky
0€ 2 907€ 1 108€ 2 621€ 3 643€ 2 001€ 37€ 1 032€
21
546
Dary
1 615€ 0€ 36€ 0€ 194€ 0€
23
548
Manká a škody
1 260€ 4 026€ 6 947€ 7 964€ 0€ 7 961€
24
549
Iné ostatné náklady
24 287€ 4 150€ 635€ 4 124€ 70 065€ 1 151€ 6 129€ 12 925€ 37 577€ 4 473€ 3 299€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
311 163€ 293 573€ 266 523€ 199 786€ 191 813€ 194 856€ 193 941€ 180 377€ 170 401€ 164 302€ 47 142€
28
554
Predaný materiál
2 336€ 1 457€ 1 858€ 1 445€ 2 414€ 6 269€ 7 051€ 1 310€ 977€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
40 000€ 187€ 23 541€ 0€ 7 196€ 8 504€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
799€ 556€ 558€ 557€ 557€ 554€ 398€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
807€ 802€ 799€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
10 497 539€ 8 838 992€ 8 353 597€ 6 690 970€ 6 522 818€ 6 994 049€ 5 630 129€ 5 550 670€ 5 076 447€ 4 209 957€ 1 298 957€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
8 987 851€ 6 970 011€ 6 807 225€ 6 049 649€ 5 587 227€ 5 206 140€ 4 756 236€ 4 900 819€ 4 468 664€ 3 935 986€ 1 039 740€
41
604
Tržby za predaný tovar
806 500€ 659 850€ 536 762€ 512 442€ 460 893€ 515 650€ 524 941€ 503 235€ 459 428€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
18 208€ 95 968€ 135 717€ 80 309€ 69 825€ 89 899€ 114 010€ 120 531€ 107 445€ 48 171€ 14 782€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
14 269€ 104€ 0€ 184€ 168€ 240€ 17 815€ 3 543€ 18 508€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
1 098€
53
644
Úroky
0€ 7€ 13€ 52€ 51€ 18€
55
646
Prijaté dary
100€ 500€ 6 813€ 1 616€ 2 437€ 301€ 2 690€ 198€ 11 283€ 3 479€ 630€
56
647
Osobitné výnosy
46 575€
58
649
Iné ostatné výnosy
16 601€ 195 414€ 8 392€ 17 434€ 1 497 453€ 1 180 509€ 80 804€ 30 938€ 4 430€ 8 665€ 711€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 000€ 0€ 392€ 0€ 2 000€
62
654
Tržby z predaja materiálu
4 797€ 1 853€ 1 859€ 1 509€ 2 254€ 6 172€ 7 001€ 1 310€ 977€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
6 913€ 10 940€ 28 962€ 25 847€ 24 763€ 29 352€ 24 142€ 27 729€ 24 640€ 58 584€ 22 522€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
12 457€ 17 589€ 14 586€ 15 799€ 9 095€ 9 415€ 6 797€ 10 336€ 7 682€ 2 418€ 1 006€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
25 405€ 2 590€ 9 000€ 200€ 3 820€ 0€ 390€ 500€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
11 251€ 11 605€ 8 343€ 6 629€ 22 992€
73
691
Dotácie
657 577€ 881 102€ 897 206€ 78 671€ 22 317€ 942€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
10 558 132€ 8 845 673€ 8 457 803€ 6 837 023€ 7 703 258€ 7 032 942€ 5 512 510€ 5 617 786€ 5 096 168€ 4 078 771€ 1 084 316€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
60 593€ 6 681€ 104 206€ 146 053€ 1 180 440€ 38 893€ -117 619€ 67 115€ 19 721€ -131 186€ -214 641€
76
591
Daň z príjmov
169€ 957€ 170€ 1€ 261€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
60 593€ 6 681€ 104 206€ 145 884€ 1 179 482€ 38 722€ -117 620€ 66 854€ 19 721€ -131 186€ -214 641€