Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADYTON medical devices SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 415 128 € 3 896 814 € 2 863 744 € 3 112 050 € 1 820 719 € 1 041 505 € 414 307 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 728 € 3 603 € 4 478 € 1 920 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 728 € 3 603 € 4 478 € 1 920 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 728€ 3 603€ 4 478€ 1 920€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 256 711 € 3 638 398 € 2 488 120 € 3 109 591 € 1 820 719 € 1 041 498 € 414 279 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
812 356 € 543 967 € 348 451 € 438 220 € 333 453 € 130 855 € 79 828 €
036
B.I.5
Tovar
812 356€ 543 967€ 348 451€ 438 220€ 333 453€ 130 855€ 79 828€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 501 € 1 621 € 1 397 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 501€ 1 621€ 1 397€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 325 165 € 2 990 083 € 2 057 442 € 2 635 502 € 1 417 985 € 817 748 € 302 146 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 302 126€ 2 977 335€ 2 033 450€ 2 635 245€ 1 399 324€ 724 229€ 296 264€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 327€ 1 470€ 18 565€ 867€ 2 630€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 712€ 11 278€ 5 427€ 257€ 17 794€ 78 019€ 3 252€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
116 689 € 102 727 € 80 830 € 35 869 € 69 281 € 92 895 € 32 305 €
056
B.IV.1
Peniaze
323€ 23 834€ 27 906€ 32 115€ 21 443€ 15 844€ 5 387€
057
B.IV.2
Účty v bankách
116 366€ 78 893€ 52 924€ 3 754€ 47 838€ 77 051€ 26 918€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
155 689 € 254 813 € 371 146 € 539 € 7 € 28 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
155 689€ 254 813€ 371 146€ 539€ 7€ 28€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 415 128 € 3 896 814 € 2 863 744 € 3 112 050 € 1 820 719 € 1 041 505 € 414 307 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
191 105 € 233 997 € 229 826 € 244 027 € 154 324 € 94 110 € 32 393 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
228 496 € 224 327 € 238 527 € 148 823 € 88 610 € 26 894 € 21 797 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
242 696€ 238 527€ 238 527€ 148 823€ 88 610€ 26 894€ 21 797€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 200€ -14 200€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-42 891 € 4 170 € -14 201 € 89 704 € 60 214 € 61 716 € 5 096 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 224 023 € 3 662 817 € 2 633 918 € 2 868 023 € 1 666 395 € 947 395 € 381 914 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 374 € 8 501 € 10 767 € 15 775 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
774€ 4 201€ 6 267€ 11 275€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 600€ 4 300€ 4 500€ 4 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 119 € 3 175 € 2 285 € 1 466 € 865 € 452 € 179 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 119€ 3 078€ 2 235€ 1 466€ 865€ 452€ 179€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
97€ 50€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 210 530 € 3 651 141 € 2 620 866 € 2 850 782 € 1 665 530 € 946 943 € 381 735 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 024 486€ 3 414 013€ 2 503 907€ 2 735 629€ 1 579 309€ 765 759€ 326 040€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
70 260€ 30 159€ 30 160€ 30 160€ 30 160€ 61 280€ 40 767€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
30 949€ 29 666€ 21 215€ 17 466€ 13 517€ 9 002€ 1 738€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 262€ 8 768€ 7 279€ 2 909€ 2 790€ 2 022€ 1 189€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
72 573€ 165 385€ 56 155€ 62 468€ 37 604€ 66 580€ 11 001€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 000€ 3 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 42 300€ 1 000€