Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
05.10.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
121 520 657€ 106 453 636€ 34 475 042€ 57 292 689€ 45 112 345€ 38 744 437€ 2 279 828€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
120 664 092€ 105 740 546€ 29 008 948€ 56 194 517€ 43 621 357€ 38 195 203€ 2 329 698€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
856 565 € 713 090 € 5 466 094 € 1 098 172 € 1 490 988 € 549 234 € -49 870 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
75 € 164 € 81 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75€ 164€ 81€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
381 358 € 404 823 € 367 796 € 325 494 € 525 124 € 375 916 € 240 135 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 426€ 12 795€ 17 430€ 24 755€ 10 355€ 13 493€ 10 803€
10
B.2
Služby
363 932€ 392 028€ 350 366€ 300 739€ 514 769€ 362 423€ 229 332€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
475 207 € 308 267 € 5 098 373 € 772 678 € 966 028 € 173 399 € -290 005 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
501 860 € 462 583 € 508 349 € 402 794 € 414 711 € 319 331 € 329 109 €
13
C.1
Mzdové náklady
379 598€ 355 683€ 401 957€ 315 861€ 333 419€ 257 973€ 263 211€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
115 948€ 99 251€ 98 101€ 81 529€ 77 172€ 58 047€ 62 454€
16
C.4
Sociálne náklady
6 314€ 7 649€ 8 291€ 5 404€ 4 120€ 3 311€ 3 444€
17
D
Dane a poplatky
101€ 69€ 221€ 7€ 163€ 20€ 87€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 794€ 6 450€ 6 295€ 1 664€ 1 140€ 300€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
33€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 496€ 118 558€ 127 715€ 90 944€ 64 066€ 617 545€ 57 693€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 990€ 5 235€ 14 433€ 562€ 308 737€ 10 034€ 1 279€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
168 958 € -47 479 € 4 696 790 € 458 595 € 306 483 € 460 419 € -563 087 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
3 190€ 180 579€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 590 528€
38
X.
Výnosové úroky
423€ 183€ 67€ 252€ 244€ 145€ 28€
39
N
Nákladové úroky
1 938€ 798€ 19 835€ 2 729€ 2 741€ 9 436€
40
XI.
Kurzové zisky
67€ 76€ 21€ 6€
41
O
Kurzové straty
0€ 11€ 10€ 78€ 105€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 161€ 62 435€ 78 614€ 139 661€ 107 803€ 28 226€ 926€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-77 486 € 117 518 € -4 688 910 € -139 342 € -110 222 € -30 879 € -10 433 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
91 472 € 70 039 € 7 880 € 319 253 € 196 261 € 429 540 € -573 520 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
36 769 € 45 049 € 47 459 € 72 402 € 46 230 € -140 261 € 98 202 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
30 462€ 2 880€ 2 890€ 40 126€ 31 262€ 28€ 5€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
6 307€ 42 169€ 44 569€ 32 276€ 14 968€ -140 289€ 98 197€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 € -671 722 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
91 472 € 70 039 € 7 880 € 319 253 € 196 261 € 429 540 € -573 520 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
54 703 € 24 990 € -39 579 € 246 851 € 150 031 € 569 801 € -671 722 €