Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Falkony, s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 14.9.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 189 z roku 2017 4.10.2017
 • Úpadca Falkony, s. r. o.
  IČO: 45865329
  Mierové námestie 5D
  903 01   Senec
Oznam

Sro 85 896/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Falkony, s. r. o., Mierové námestie 5D, 903 01 Senec, IČO: 45 865 329, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 36CbR/32/2017
 • ICS 1117202418
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lenka Frigová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 2.7.2018
Výmaz 7.7.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
4.10.2017
Rozhodnutie Zrušenie