Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 4.5.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 89 z roku 2018 10.5.2018
 • Úpadca BB INVEST s.r.o.
  IČO: 45902151
  Kolonáda 18/4490
  984 01   Lučenec
 • Navrhovatelia Kristína Gášpárová, Ing.
  Kolonáda 4490/18
  98401 Lučenec
Oznam

Sro 19143/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti BB INVEST s.r.o., so sídlom Kolonáda 18/4490, 984 01 Lučenec, IČO: 45 902 151, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 61Cbr/119/2016
 • ICS 6116211280
 • Vydal JUDr. Marián Blaha
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 16.7.2019
Výmaz 6.8.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
10.5.2018
Rozhodnutie Zrušenie