Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
145 301 € 252 019 € 248 667 € 104 935 € 158 520 € 136 854 € 217 846 € 70 394 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 406 € 29 526 € 13 338 € 18 189 € 440 € 3 096 € 5 752 € 8 408 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 406 € 29 526 € 13 338 € 18 189 € 440 € 3 096 € 5 752 € 8 408 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 380€ 29 480€ 13 338€ 18 189€ 440€ 3 096€ 5 752€ 8 408€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
26€ 46€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
126 277 € 221 433 € 235 132 € 86 746 € 156 454 € 131 791 € 211 992 € 61 920 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 561 € 2 162 € 118 € 7 € 2 € 5 €
032
B.I.1
Materiál
16 561€ 2 162€ 7€ 2€ 5€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
80 298 € 130 245 € 109 804 € 81 825 € 154 570 € 108 400 € 190 740 € 36 514 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 344€ 112 036€ 86 221€ 57 534€ 153 933€ 104 477€ 190 190€ 36 514€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
5 800€ 8 500€ 3 923€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
550€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
23 572€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 116€ 16 835€ 14 749€ 637€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 038€ 1 374€ 334€ 719€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
29 418 € 89 026 € 125 328 € 4 803 € 1 877 € 23 389 € 21 252 € 25 401 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 416€ 1 860€ 1 801€ 4 803€ 1 877€ 1 162€ 775€ 1 415€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 002€ 87 166€ 123 527€ 22 227€ 20 477€ 23 986€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
618 € 1 060 € 197 € 1 626 € 1 967 € 102 € 66 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
618€ 1 060€ 197€ 1 626€ 1 967€ 102€ 66€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
145 301 € 252 019 € 248 667 € 104 935 € 158 520 € 136 854 € 217 846 € 70 394 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
67 237 € 65 505 € 53 993 € 36 495 € 35 300 € 33 638 € 29 268 € 24 356 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
47 805 € 36 293 € 18 795 € 17 600 € 15 938 € 11 568 € 6 656 € 2 322 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
47 805€ 36 293€ 18 795€ 15 938€ 11 568€ 6 656€ 2 322€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 732 € 21 512 € 27 498 € 11 195 € 11 662 € 14 370 € 14 912 € 14 334 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 064 € 186 514 € 194 674 € 68 440 € 123 220 € 103 216 € 188 578 € 46 038 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 485 € 988 € 146 € 4 892 € 200 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 485€ 988€ 146€ 4 892€ 200€ 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 790 € 5 131 € 7 669 € 9 807 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 764€ 5 131€ 7 669€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
73 789 € 180 395 € 186 859 € 58 633 € 102 850 € 98 324 € 188 378 € 45 838 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 595€ 167 053€ 143 207€ 27 082€ 95 757€ 89 886€ 171 619€ 23 585€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
170€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
31 419€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 419€ 9 418€ 36 418€ 6 419€ 6 419€ 8 374€ 7 405€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 008€ 1 074€ 1 156€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
662€ 722€ 773€ 90€ 50€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
518€ 554€ 4 905€ 132€ 584€ 1 969€ 8 385€ 14 678€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 587€ 1 574€ 400€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 370 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
20 370€