Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 956€ 40 921€ 4 298€ 12 500€ 2 904€ 6 767€ 251€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 956€ 496€ 7 564€ 1 710€ 198€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 000 € 40 425 € 4 298 € 4 936 € 2 904 € 5 057 € 53 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 325 081 € 1 248 173 € 1 401 740 € 464 325 € 516 422 € 545 610 € 433 504 € 355 406 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 325 081€ 1 248 173€ 1 401 740€ 464 325€ 516 422€ 545 610€ 433 504€ 355 406€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 275 540 € 1 223 668 € 1 340 668 € 451 360 € 502 730 € 522 520 € 411 005 € 335 160 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
233 659€ 317 468€ 317 675€ 152 297€ 187 208€ 301 057€ 65 311€ 50 859€
10
B.2
Služby
1 041 881€ 906 200€ 1 022 993€ 299 063€ 315 522€ 221 463€ 345 694€ 284 301€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
57 541 € 64 930 € 65 370 € 17 901 € 16 596 € 28 147 € 22 499 € 20 299 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 368 € 27 220 € 18 454 € 1 311 € 5 215 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 947€ 19 636€ 13 250€ 860€ 251€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 400€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 624€ 6 870€ 4 557€ 303€ 1 374€
16
C.4
Sociálne náklady
797€ 714€ 647€ 148€ 190€
17
D
Dane a poplatky
833€ 723€ 624€ 374€ 376€ 247€ 382€ 222€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 100€ 8 851€ 5 273€ 1 653€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 213€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 628€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
473€ 4 692€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 662€ 1 663€ 1 612€ 538€ 364€ 330€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
17 578 € 29 446 € 36 779 € 15 336 € 16 581 € 19 700 € 19 461 € 17 864 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 467€ 806€ 192€ 214€ 301€ 41€
41
O
Kurzové straty
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 329€ 1 151€ 1 493€ 642€ 945€ 978€ 81€ 90€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 796 € -1 957 € -1 685 € -855 € -1 244 € -1 018 € -79 € -89 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
14 782 € 27 489 € 35 094 € 14 481 € 15 337 € 18 682 € 19 382 € 17 775 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 050 € 5 977 € 7 596 € 3 286 € 3 675 € 4 312 € 4 470 € 3 441 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 050€ 5 977€ 7 596€ 3 286€ 3 675€ 4 312€ 4 470€ 3 441€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 732 € 21 512 € 27 498 € 11 195 € 11 662 € 14 370 € 14 912 € 14 334 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
14 782 € 27 489 € 35 094 € 14 481 € 15 337 € 18 682 € 19 382 € 17 775 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 732 € 21 512 € 27 498 € 11 195 € 11 662 € 14 370 € 14 912 € 14 334 €