Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 924 € 34 123 € 30 316 € 26 511 € 23 915 € 20 836 € 15 435 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 924 € 34 123 € 30 316 € 26 511 € 23 915 € 20 836 € 15 435 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
30 000 € 30 488 € 7 223 € 7 610 € 0 € 7 020 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 488€ 7 223€ 7 610€ 5 800€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 220€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
30 000€ 25 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 924 € 3 635 € 23 093 € 18 901 € 23 915 € 20 836 € 8 415 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 924€ 3 635€ 23 093€ 18 901€ 23 915€ 20 836€ 5 160€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 255€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 924 € 34 123 € 30 316 € 26 511 € 23 915 € 20 836 € 15 435 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
36 404 € 32 560 € 28 621 € 24 983 € 21 674 € 17 639 € 14 534 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
27 310 € 23 371 € 19 733 € 16 424 € 12 389 € 9 284 € 6 947 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 068€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 121€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 844 € 3 939 € 3 638 € 3 309 € 4 035 € 3 105 € 2 587 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 520 € 1 563 € 1 695 € 1 528 € 2 241 € 3 197 € 901 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
188 € 188 € 188 € 188 € 188 € 128 € 68 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
68€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 332 € 1 375 € 1 507 € 1 340 € 2 053 € 3 069 € 833 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112€ 180€ 360€ 240€ 240€ 1 330€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
675€ 680€ 454€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
243€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 220€ 1 195€ 1 147€ 1 100€ 1 138€ 1 059€ 136€