Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MADMIT TRADE, a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2020
31.08.2021
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
356 047€ 344 620€ 2 697 026€ 720 261€ 100 400€ 367 776€ 537 159€ 485 093€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
356 048 € 417 125 € 2 697 025 € 721 550 € 386 579 € 367 978 € 537 721 € 485 210 € 599 387 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
353 648€ 342 820€ 2 574 299€ 717 861€ 88 500€ 355 910€ 420 238€ 474 960€ 592 537€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 400€ 1 800€ 122 726€ 2 400€ 11 900€ 11 866€ 116 920€ 10 133€ 5 917€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 031€ 286 000€ 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
474€ 1 289€ 179€ 35€ 563€ 117€ 933€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
364 883 € 396 481 € 2 261 040 € 717 754 € 356 501 € 388 413 € 523 150 € 511 388 € 635 619 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
250 983€ 232 785€ 2 115 817€ 603 743€ 67 500€ 292 548€ 380 547€ 404 834€ 515 450€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 268€ 1 720€ 2 216€ 1 610€ 2 937€ 2 047€ 5 368€ 7 054€ 8 551€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
62 470€ 51 250€ 59 164€ 46 363€ 56 699€ 61 668€ 104 694€ 54 756€ 53 883€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 788 € 13 060 € 19 648 € 19 584 € 19 544 € 19 568 € 19 606 € 19 607 € 32 612 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 828€ 9 624€ 14 477€ 14 431€ 14 401€ 14 418€ 14 444€ 14 448€ 24 029€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 777€ 3 387€ 5 096€ 5 079€ 5 069€ 5 075€ 5 087€ 5 085€ 8 458€
19
E.4.
Sociálne náklady
183€ 49€ 75€ 74€ 74€ 75€ 75€ 74€ 125€
20
F.
Dane a poplatky
208€ 163€ 240€ 304€ 552€ 304€ 383€ 444€ 444€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 026€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 9 024€ 7 309€ 12 198€ 24 451€ 24 451€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 026€ 5 600€ 5 600€ 5 600€ 9 024€ 7 309€ 12 198€ 24 451€ 24 451€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 298€ 199 867€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
88 500€ 58 100€ 40 400€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
140€ 105€ 255€ 150€ 378€ 4 969€ 354€ 242€ 228€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 835 € 20 644 € 435 985 € 3 796 € 30 078 € -20 435 € 14 571 € -26 178 € -36 232 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
40 327 € 58 865 € 519 828 € 68 545 € -26 736 € 11 513 € 46 549 € 18 449 € 20 570 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 890 € 3 519 944 € 113 500 € 14 933 € 504 667 € 7 771 € 12 525 € 15 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
110 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 519 944 € 500 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
3 519 944€ 500 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 360 € 10 741 € 8 € 26 € 17 € 15 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 360€ 10 741€ 8€ 26€ 17€ 15€
42
XII.
Kurzové zisky
6 530€ 3 500€ 4 192€ 4 659€ 7 745€ 12 508€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 630 € 59 412 € 89 785 € 7 511 € 7 833 € 9 447 € 3 183 € 3 699 € 3 506 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
85 466€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 814 € 842 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51 814€ 842€
52
O.
Kurzové straty
7 097€ 3 439€ 3 733€ 4 364€ 6 245€ 26€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 630€ 501€ 880€ 2 936€ 3 469€ 3 202€ 3 183€ 3 673€ 3 506€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
7 260 € 3 460 532 € 23 715 € 7 422 € -7 833 € 495 220 € 4 588 € 8 826 € -3 491 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 575 € 3 481 176 € 459 700 € 11 218 € 22 245 € 474 785 € 19 159 € -17 352 € -39 723 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
158 € 97 849 € 1 666 € 2 968 € 962 € 4 066 € 963 € 3 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
158€ 97 849€ 1 666€ 2 968€ 962€ 4 066€ 963€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 733 € 3 481 176 € 361 851 € 9 552 € 19 277 € 473 823 € 15 093 € -18 315 € -39 726 €