Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
82 022 473 € 108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 € 98 574 328 € 107 916 061 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 361 893 € 22 592 844 € 23 576 296 € 23 872 621 € 22 178 422 € 21 852 662 € 18 279 459 € 17 832 486 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 477 951 € 1 293 950 € 1 201 354 € 1 133 637 € 1 126 035 € 926 320 € 385 379 € 205 892 €
005
A.I.2
Software
1 555 349€ 968 183€ 969 194€ 1 034 694€ 959 740€ 707 025€ 280 748€ 205 892€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
90 532€ 28 366€ 37 781€ 864€ 1 513€ 2 161€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
832 070€ 297 401€ 194 379€ 98 079€ 164 782€ 217 134€ 104 631€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 883 942 € 21 298 894 € 22 374 942 € 22 738 984 € 21 052 387 € 20 926 342 € 17 894 080 € 17 626 594 €
013
A.II.2
Stavby
12 094 976€ 12 067 280€ 12 118 456€ 11 235 895€ 9 414 266€ 6 538 218€ 4 784 512€ 3 319 460€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 302 978€ 8 078 333€ 8 943 351€ 10 096 420€ 10 770 631€ 11 201 632€ 12 862 392€ 12 968 923€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 389 461€ 1 019 584€ 1 179 438€ 1 272 972€ 757 578€ 3 067 724€ 137 027€ 1 228 062€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
96 527€ 133 697€ 133 697€ 133 697€ 109 912€ 118 768€ 110 149€ 110 149€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
57 626 606 € 86 047 815 € 74 839 299 € 81 247 717 € 65 343 639 € 69 282 169 € 80 278 140 € 90 031 366 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 640 562 € 23 983 190 € 20 646 740 € 20 711 200 € 20 356 716 € 21 393 541 € 16 804 364 € 21 953 045 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 390 345€ 357 753€ 258 844€ 237 455€ 235 499€ 222 130€
036
B.I.5
Tovar
24 640 562€ 23 983 190€ 20 256 395€ 20 353 447€ 20 097 872€ 21 156 086€ 16 568 865€ 21 730 915€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
113 835 € 1 119 701 € 758 907 € 1 186 889 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
113 835€ 1 119 701€ 758 907€ 1 186 889€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 409 439 € 42 666 138 € 44 459 366 € 50 737 480 € 32 842 930 € 43 786 369 € 54 844 720 € 64 433 138 € 5 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 707 137€ 22 529 157€ 23 130 319€ 22 455 607€ 20 968 993€ 18 694 041€ 18 604 742€ 20 562 315€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 500 000€ 19 000 000€ 19 000 000€ 27 000 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
11 000 000€ 23 500 000€ 34 500 000€ 43 000 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 110 813€ 1 102 485€ 2 405 196€ 1 124 827€ 794 597€ 1 592 328€ 1 655 892€ 827 236€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
91 489€ 34 496€ -76 149€ 157 046€ 79 340€ 84 086€ 43 587€ 5 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 462 770 € 18 278 786 € 8 974 286 € 8 612 148 € 12 143 993 € 4 102 259 € 8 629 056 € 3 645 183 €
056
B.IV.1
Peniaze
100 413€ 157 862€ 129 361€ 150 610€ 84 588€ 98 825€ 177 966€ 148 678€
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 362 357€ 18 120 924€ 8 844 925€ 8 461 538€ 12 059 405€ 4 003 434€ 8 451 090€ 3 496 505€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
33 974 € 41 426 € 94 415 € 16 779 € 26 159 € 10 095 € 16 729 € 52 209 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 974€ 41 426€ 94 415€ 16 779€ 26 159€ 10 095€ 15 642€ 40 541€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 087€ 11 668€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
82 022 473 € 108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 € 98 574 328 € 107 916 061 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 423 083 € 21 492 023 € 27 558 861 € 29 161 310 € 33 149 677 € 31 938 969 € 28 040 602 € 32 303 201 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 10 074 023€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 007 402 € 449 392 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 520 342€ 1 007 402€ 449 392€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 744 136 € 7 744 136 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 6 700 378 € 7 258 387 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 744 136€ 7 744 136€ 14 187 236€ 14 187 236€ 14 187 236€ 14 187 236€ 6 700 378€ 7 258 387€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 084 582 € 2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
57 599 390 € 87 190 062 € 70 951 149 € 75 975 807 € 54 398 543 € 59 205 957 € 70 533 726 € 75 612 860 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 213 867 € 5 217 647 € 7 027 387 € 6 716 912 € 6 047 755 € 6 644 224 € 3 090 115 € 3 672 249 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
171 295€ 184 779€ 115 019€ 69 037€ 1 582 046€ 1 595 236€ 1 643 963€ 1 952 020€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
176 242€ 153 857€ 440 971€ 522 942€ 516 914€ 428 620€ 388 923€ 374 214€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 866 330€ 4 879 011€ 6 471 397€ 6 124 933€ 3 948 795€ 4 620 368€ 1 057 229€ 1 346 015€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
214 082 € 198 787 € 176 972 € 144 508 € 659 950 € 1 152 122 € 1 367 046 € 1 082 119 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
214 082€ 198 787€ 176 972€ 144 508€ 109 418€ 118 877€ 94 672€ 114 671€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 220€ 170 442€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
550 532€ 1 033 245€ 1 261 154€ 797 006€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
51 171 441 € 81 773 628 € 63 746 790 € 69 114 387 € 47 690 838 € 51 409 611 € 66 076 565 € 70 858 492 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
47 567 422€ 67 647 621€ 50 857 953€ 58 646 690€ 43 175 788€ 47 090 311€ 54 137 058€ 62 577 391€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 503 470€ 3 459 758€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 000 471€ 8 000 236€ 4 975 819€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 060 527€ 1 055 878€ 928 054€ 860 683€ 771 397€ 835 378€ 845 007€ 762 305€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
690 854€ 674 167€ 655 712€ 589 552€ 547 508€ 566 526€ 574 052€ 560 699€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
942 526€ 3 016 550€ 2 168 578€ 3 349 747€ 2 348 868€ 2 812 830€ 3 917 008€ 3 395 667€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
910 112€ 1 378 941€ 1 136 257€ 691 896€ 847 277€ 104 566€ 99 970€ 102 672€