Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 € 98 574 328 € 107 916 061 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 592 844 € 23 576 296 € 23 872 621 € 22 178 422 € 21 852 662 € 18 279 459 € 17 832 486 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 293 950 € 1 201 354 € 1 133 637 € 1 126 035 € 926 320 € 385 379 € 205 892 €
005
A.I.2
Software
968 183 € 969 194 € 1 034 694 € 959 740 € 707 025 € 280 748 € 205 892 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
28 366 € 37 781 € 864 € 1 513 € 2 161 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
297 401 € 194 379 € 98 079 € 164 782 € 217 134 € 104 631 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 298 894 € 22 374 942 € 22 738 984 € 21 052 387 € 20 926 342 € 17 894 080 € 17 626 594 €
013
A.II.2
Stavby
12 067 280 € 12 118 456 € 11 235 895 € 9 414 266 € 6 538 218 € 4 784 512 € 3 319 460 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 078 333 € 8 943 351 € 10 096 420 € 10 770 631 € 11 201 632 € 12 862 392 € 12 968 923 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 019 584 € 1 179 438 € 1 272 972 € 757 578 € 3 067 724 € 137 027 € 1 228 062 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
133 697 € 133 697 € 133 697 € 109 912 € 118 768 € 110 149 € 110 149 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
86 047 815 € 74 839 299 € 81 247 717 € 65 343 639 € 69 282 169 € 80 278 140 € 90 031 366 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
23 983 190 € 20 646 740 € 20 711 200 € 20 356 716 € 21 393 541 € 16 804 364 € 21 953 045 €
032
B.I.1
Materiál
0 € 390 345 € 357 753 € 258 844 € 237 455 € 235 499 € 222 130 €
036
B.I.5
Tovar
23 983 190 € 20 256 395 € 20 353 447 € 20 097 872 € 21 156 086 € 16 568 865 € 21 730 915 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 119 701 € 758 907 € 1 186 889 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 119 701 € 758 907 € 1 186 889 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 666 138 € 44 459 366 € 50 737 480 € 32 842 930 € 43 786 369 € 54 844 720 € 64 433 138 € 5 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 529 157 € 23 130 319 € 22 455 607 € 20 968 993 € 18 694 041 € 18 604 742 € 20 562 315 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
19 000 000 € 19 000 000 € 27 000 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
11 000 000 € 23 500 000 € 34 500 000 € 43 000 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 102 485 € 2 405 196 € 1 124 827 € 794 597 € 1 592 328 € 1 655 892 € 827 236 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
34 496 € -76 149 € 157 046 € 79 340 € 84 086 € 43 587 € 5 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 278 786 € 8 974 286 € 8 612 148 € 12 143 993 € 4 102 259 € 8 629 056 € 3 645 183 €
056
B.IV.1
Peniaze
157 862 € 129 361 € 150 610 € 84 588 € 98 825 € 177 966 € 148 678 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
18 120 924 € 8 844 925 € 8 461 538 € 12 059 405 € 4 003 434 € 8 451 090 € 3 496 505 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
41 426 € 94 415 € 16 779 € 26 159 € 10 095 € 16 729 € 52 209 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 426 € 94 415 € 16 779 € 26 159 € 10 095 € 15 642 € 40 541 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 087 € 11 668 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
108 682 085 € 98 510 010 € 105 137 117 € 87 548 220 € 91 144 926 € 98 574 328 € 107 916 061 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 492 023 € 27 558 861 € 29 161 310 € 33 149 677 € 31 938 969 € 28 040 602 € 32 303 201 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 10 074 023 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 007 402 € 449 392 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 520 342 € 1 007 402 € 449 392 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 744 136 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 6 700 378 € 7 258 387 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 744 136 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 14 187 236 € 6 700 378 € 7 258 387 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
87 190 062 € 70 951 149 € 75 975 807 € 54 398 543 € 59 205 957 € 70 533 726 € 75 612 860 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 217 647 € 7 027 387 € 6 716 912 € 6 047 755 € 6 644 224 € 3 090 115 € 3 672 249 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
184 779 € 115 019 € 69 037 € 1 582 046 € 1 595 236 € 1 643 963 € 1 952 020 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
153 857 € 440 971 € 522 942 € 516 914 € 428 620 € 388 923 € 374 214 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 879 011 € 6 471 397 € 6 124 933 € 3 948 795 € 4 620 368 € 1 057 229 € 1 346 015 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
198 787 € 176 972 € 144 508 € 659 950 € 1 152 122 € 1 367 046 € 1 082 119 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
198 787 € 176 972 € 144 508 € 109 418 € 118 877 € 94 672 € 114 671 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 220 € 170 442 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
550 532 € 1 033 245 € 1 261 154 € 797 006 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
81 773 628 € 63 746 790 € 69 114 387 € 47 690 838 € 51 409 611 € 66 076 565 € 70 858 492 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
67 647 621 € 50 857 953 € 58 646 690 € 43 175 788 € 47 090 311 € 54 137 058 € 62 577 391 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 503 470 € 3 459 758 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 000 471 € 8 000 236 € 4 975 819 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 055 878 € 928 054 € 860 683 € 771 397 € 835 378 € 845 007 € 762 305 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
674 167 € 655 712 € 589 552 € 547 508 € 566 526 € 574 052 € 560 699 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 016 550 € 2 168 578 € 3 349 747 € 2 348 868 € 2 812 830 € 3 917 008 € 3 395 667 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 378 941 € 1 136 257 € 691 896 € 847 277 € 104 566 € 99 970 € 102 672 €