Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
428 812 187 € 418 199 982 € 402 543 069 € 395 573 535 € 386 085 085 € 401 708 641 € 417 985 067 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
368 989 190 € 365 209 170 € 353 167 812 € 347 457 640 € 343 437 097 € 358 187 084 € 371 334 291 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
59 822 997 € 52 990 812 € 49 375 257 € 48 115 895 € 42 647 988 € 43 521 557 € 46 650 776 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
16 515 968 € 23 918 350 € 24 072 499 € 23 117 403 € 26 036 125 € 27 717 097 € 31 999 432 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 515 968 € 23 918 350 € 24 072 499 € 23 117 403 € 26 036 125 € 27 717 097 € 31 999 432 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
44 211 961 € 45 430 421 € 43 675 009 € 37 709 251 € 36 182 468 € 36 933 326 € 38 892 075 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 456 029 € 4 981 488 € 4 649 697 € 5 010 043 € 4 272 211 € 4 109 241 € 4 253 413 €
10
B.2
Služby
39 448 722 € 40 489 160 € 38 806 988 € 32 775 318 € 32 464 990 € 32 824 085 € 34 638 662 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
32 127 004 € 31 478 741 € 29 772 747 € 33 524 047 € 32 501 645 € 34 305 328 € 39 758 133 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 187 491 € 22 265 666 € 20 255 987 € 19 951 561 € 19 761 476 € 18 512 318 € 18 430 522 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 410 708 € 15 544 138 € 13 883 989 € 13 996 822 € 13 877 139 € 12 972 846 € 13 051 966 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 868 718 € 5 629 819 € 5 406 651 € 5 070 797 € 4 941 172 € 4 644 675 € 4 556 664 €
16
C.4
Sociálne náklady
908 065 € 1 091 709 € 965 347 € 883 942 € 943 165 € 894 797 € 821 892 €
17
D
Dane a poplatky
65 096 € 32 443 € 39 590 € 50 446 € 57 700 € 42 997 € 68 155 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 059 851 € 3 183 362 € 2 992 287 € 3 028 707 € 2 478 307 € 2 400 451 € 2 417 597 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 220 € 1 759 € 10 878 € 422 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 € 1 493 € 1 965 € 1 525 € 17 532 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
23 356 € -38 018 € -907 221 € 14 723 € 638 840 € 144 096 € 123 314 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 746 338 € 2 800 754 € 2 880 210 € 2 784 989 € 2 832 891 € 3 402 714 € 3 079 326 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 917 210 € 4 468 430 € 4 582 363 € 3 019 586 € 3 223 485 € 3 030 335 € 2 840 952 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 620 338 € 4 367 612 € 5 688 458 € 10 247 268 € 9 174 962 € 13 571 191 € 18 957 341 €
38
X.
Výnosové úroky
-919 € -6 830 € 778 € 445 € 29 310 € 65 048 € 123 364 €
39
N
Nákladové úroky
49 575 € 46 536 € 24 355 € 10 692 € 14 000 € 7 000 € 9 017 €
40
XI.
Kurzové zisky
166 690 € 156 584 € 15 946 € 163 296 € 202 949 € 249 733 € 283 148 €
41
O
Kurzové straty
224 753 € 368 769 € 205 826 € 302 219 € 289 478 € 263 713 € 356 195 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
187 330 € 209 245 € 159 835 € 150 375 € 85 132 € 129 219 € 42 731 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
559 376 € 475 939 € 483 557 € 606 328 € 614 577 € 688 687 € 719 536 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-480 603 € -532 245 € -537 179 € -605 123 € -600 664 € -515 400 € -635 505 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 139 735 € 3 835 367 € 5 151 279 € 9 642 145 € 8 574 298 € 13 055 791 € 18 321 836 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
986 213 € 2 058 107 € 1 771 570 € 2 274 069 € 2 416 930 € 2 796 992 € 3 800 437 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 347 006 € 1 630 125 € 3 508 991 € 2 756 782 € 2 778 404 € 2 332 844 € 3 518 308 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-360 793 € 427 982 € -1 737 421 € -482 713 € -361 474 € 464 148 € 282 129 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 139 735 € 3 835 367 € 5 151 279 € 9 642 145 € 8 574 298 € 13 055 791 € 18 321 836 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €