Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METRO Cash & Carry SR s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
-
-
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
433 137 953€ 428 812 187€ 418 199 982€ 402 543 069€ 395 573 535€ 386 085 085€ 401 708 641€ 417 985 067€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
367 907 711€ 368 989 190€ 365 209 170€ 353 167 812€ 347 457 640€ 343 437 097€ 358 187 084€ 371 334 291€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
65 230 242 € 59 822 997 € 52 990 812 € 49 375 257 € 48 115 895 € 42 647 988 € 43 521 557 € 46 650 776 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 626 872 € 16 515 968 € 23 918 350 € 24 072 499 € 23 117 403 € 26 036 125 € 27 717 097 € 31 999 432 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 626 872€ 16 515 968€ 23 918 350€ 24 072 499€ 23 117 403€ 26 036 125€ 27 717 097€ 31 999 432€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 898 562 € 44 211 961 € 45 430 421 € 43 675 009 € 37 709 251 € 36 182 468 € 36 933 326 € 38 892 075 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 347 543€ 4 456 029€ 4 981 488€ 4 649 697€ 5 010 043€ 4 272 211€ 4 109 241€ 4 253 413€
10
B.2
Služby
34 626 959€ 39 448 722€ 40 489 160€ 38 806 988€ 32 775 318€ 32 464 990€ 32 824 085€ 34 638 662€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
36 958 552 € 32 127 004 € 31 478 741 € 29 772 747 € 33 524 047 € 32 501 645 € 34 305 328 € 39 758 133 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 566 247 € 23 187 491 € 22 265 666 € 20 255 987 € 19 951 561 € 19 761 476 € 18 512 318 € 18 430 522 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 197 824€ 16 410 708€ 15 544 138€ 13 883 989€ 13 996 822€ 13 877 139€ 12 972 846€ 13 051 966€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 262 797€ 5 868 718€ 5 629 819€ 5 406 651€ 5 070 797€ 4 941 172€ 4 644 675€ 4 556 664€
16
C.4
Sociálne náklady
1 105 626€ 908 065€ 1 091 709€ 965 347€ 883 942€ 943 165€ 894 797€ 821 892€
17
D
Dane a poplatky
7 181€ 65 096€ 32 443€ 39 590€ 50 446€ 57 700€ 42 997€ 68 155€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 945 781€ 3 059 851€ 3 183 362€ 2 992 287€ 3 028 707€ 2 478 307€ 2 400 451€ 2 417 597€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 220€ 1 759€ 10 878€ 422€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 1 493€ 1 965€ 1 525€ 17 532€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
62 818€ 23 356€ -38 018€ -907 221€ 14 723€ 638 840€ 144 096€ 123 314€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 516 107€ 1 746 338€ 2 800 754€ 2 880 210€ 2 784 989€ 2 832 891€ 3 402 714€ 3 079 326€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 564 695€ 3 917 210€ 4 468 430€ 4 582 363€ 3 019 586€ 3 223 485€ 3 030 335€ 2 840 952€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 327 937 € 3 620 338 € 4 367 612 € 5 688 458 € 10 247 268 € 9 174 962 € 13 571 191 € 18 957 341 €
38
X.
Výnosové úroky
26 366€ -919€ -6 830€ 778€ 445€ 29 310€ 65 048€ 123 364€
39
N
Nákladové úroky
15 833€ 49 575€ 46 536€ 24 355€ 10 692€ 14 000€ 7 000€ 9 017€
40
XI.
Kurzové zisky
958 248€ 166 690€ 156 584€ 15 946€ 163 296€ 202 949€ 249 733€ 283 148€
41
O
Kurzové straty
1 018 068€ 224 753€ 368 769€ 205 826€ 302 219€ 289 478€ 263 713€ 356 195€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
142 657€ 187 330€ 209 245€ 159 835€ 150 375€ 85 132€ 129 219€ 42 731€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
574 906€ 559 376€ 475 939€ 483 557€ 606 328€ 614 577€ 688 687€ 719 536€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-481 536 € -480 603 € -532 245 € -537 179 € -605 123 € -600 664 € -515 400 € -635 505 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 846 401 € 3 139 735 € 3 835 367 € 5 151 279 € 9 642 145 € 8 574 298 € 13 055 791 € 18 321 836 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 761 819 € 986 213 € 2 058 107 € 1 771 570 € 2 274 069 € 2 416 930 € 2 796 992 € 3 800 437 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 755 956€ 1 347 006€ 1 630 125€ 3 508 991€ 2 756 782€ 2 778 404€ 2 332 844€ 3 518 308€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 005 863€ -360 793€ 427 982€ -1 737 421€ -482 713€ -361 474€ 464 148€ 282 129€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 084 582 € 2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 846 401 € 3 139 735 € 3 835 367 € 5 151 279 € 9 642 145 € 8 574 298 € 13 055 791 € 18 321 836 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 084 582 € 2 153 522 € 1 777 260 € 3 379 709 € 7 368 076 € 6 157 368 € 10 258 799 € 14 521 399 €