Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
231 952 € 226 405 € 68 552 € 81 715 € 45 606 € 30 021 € 42 450 € 6 064 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
206 830 € 26 830 € 39 705 € 52 580 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
206 830 € 26 830 € 39 705 € 52 580 €
012
A.II.1
Pozemky
180 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 830€ 26 830€ 39 705€ 52 580€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 122 € 199 575 € 28 847 € 29 135 € 45 606 € 30 021 € 42 450 € 6 064 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 478 € 8 478 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 410 € 172 410 € 2 547 € 1 405 € 6 484 € 11 380 € 14 153 € 1 465 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 410€ 172 410€ 2 547€ 6 000€ 11 380€ 13 047€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 405€ 484€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 106€ 1 465€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 234 € 18 687 € 26 300 € 27 730 € 39 122 € 18 641 € 28 297 € 4 599 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 234€ 18 687€ 26 300€ 27 730€ 39 122€ 18 641€ 7 701€ 621€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 596€ 3 978€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
231 952 € 226 405 € 68 552 € 81 715 € 45 606 € 30 021 € 42 450 € 6 064 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
203 197 € 200 295 € 16 796 € -107 603 € -109 709 € -142 690 € -68 513 € -10 528 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 75 000 € 95 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
75 000€ 95 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
120 000 € 120 000 € 150 000 € 30 096 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
30 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
75 294 € 72 530 € -142 603 € -144 805 € -147 690 € -143 792 € -105 528 € -48 474 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-105 528€ -48 474€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 903 € 2 765 € 4 399 € 2 202 € 2 885 € -3 898 € -37 985 € -57 054 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 755 € 26 110 € 51 756 € 189 318 € 155 315 € 172 711 € 110 963 € 16 592 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
28 353 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
28 755 € 26 110 € 23 403 € 189 318 € 155 315 € 158 211 € 105 458 € 11 087 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 675€ 4 167€ 4 964€ 5 721€ 6 146€ 1 450€ 16€ 6 720€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 682€ 19 048€ 14 433€ 179 730€ 145 250€ 152 175€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
102 146€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 102€ 2 161€ 1 772€ 2 672€ 2 710€ 3 245€ 1 519€ 2 004€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 777€ 2 166€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 296€ 734€ 2 234€ 1 195€ 1 209€ 1 341€ 197€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
14 500€ 5 505€ 5 505€