Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
112 507 € 128 200 € 299 202 € 401 627 € 618 774 € 414 309 € 337 651 € 169 054 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 470 € 14 738 € 207 313 € 213 371 € 229 952 € 233 610 € 228 879 € 27 655 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 470 € 14 738 € 207 313 € 213 371 € 229 952 € 233 610 € 228 879 € 27 655 €
012
A.II.1
Pozemky
195 011€ 198 506€ 25 639€ 25 639€ 25 639€
013
A.II.2
Stavby
115 986€ 95 680€ 101 916€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 939€ 14 374€ 10 199€ 14 865€ 29 873€ 46 420€ 63 531€ 27 655€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
531€ 364€ 2 103€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 454€ 65 871€ 37 793€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
104 037 € 113 462 € 91 889 € 188 256 € 387 170 € 179 987 € 106 923 € 140 699 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 440 € 497 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
352 289 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
352 289€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
90 743 € 53 454 € 44 167 € 137 921 € 2 859 € 172 339 € 77 377 € 132 080 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
84 060€ 45 894€ 38 764€ 101 498€ 172 339€ 72 307€ 132 080€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6 244€ 7 379€ 5 137€ 17 157€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 859€ 5 070€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
439€ 181€ 266€ 19 266€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 854 € 60 008 € 47 722 € 49 838 € 32 022 € 7 648 € 29 546 € 8 619 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 854€ 60 008€ 47 722€ 49 838€ 1 087€ 3 530€ 13 758€ 830€
057
B.IV.2
Účty v bankách
30 935€ 4 118€ 15 788€ 7 789€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 652 € 712 € 1 849 € 700 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 652€ 712€ 1 668€ 700€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
181€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
112 507 € 128 200 € 299 202 € 401 627 € 618 774 € 414 309 € 337 651 € 169 054 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 954 € 46 950 € 44 814 € 50 401 € 46 459 € 38 988 € 38 368 € -649 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 250 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 250€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
41 450 € 38 380 € 44 901 € 40 958 € 33 488 € 32 867 € -5 899 € -8 700 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 488€ 32 867€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 899€ -8 700€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 € 3 070 € -5 587 € 3 943 € 7 471 € 621 € 39 017 € 3 051 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
65 553 € 81 250 € 254 388 € 351 226 € 480 886 € 279 763 € 197 367 € 169 703 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
-934 € 1 388 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
-934€ 1 388€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
352 € 322 € 803 € 7 307 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
352€ 322€ 229€ 186€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
574€ 7 121€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
65 553 € 81 250 € 254 388 € 351 226 € 481 468 € 278 053 € 196 564 € 162 396 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
35 026€ 82 901€ 17 450€ 101 361€ 274 497€ 128 845€ 52 227€ 117 891€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
30 324€ -3 455€ 233 325€ 245 762€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
203 400€ 138 200€ 138 500€ 41 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
203€ 1 383€ 3 274€ 3 346€ 1 236€ 4 615€ 2 517€ 1 528€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
516€ 1 396€ 1 500€ 910€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
421€ 339€ 757€ 1 819€ 4 997€ 1 820€ 1 067€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
91 429 € 95 558 € 101 916 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-122€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
91 429€ 95 680€ 101 916€