Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BEST ELECTRIC, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
08.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 810€ 1 052€ 5 831€ 8 332€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-115€ 408€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 925 € 644 € 5 831 € 8 332 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
306 185 € 374 203 € 323 820 € 386 290 € 531 236 € 285 183 € 273 784 € 164 734 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
306 185€ 374 203€ 323 820€ 386 290€ 491 582€ 258 079€ 239 678€ 164 734€
07
II.3
Aktivácia
39 654€ 27 104€ 34 106€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
282 290 € 300 472 € 271 465 € 344 225 € 453 492 € 222 044 € 213 056 € 136 080 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
139 260€ 153 970€ 101 364€ 204 696€ 164 978€ 115 436€ 107 492€ 78 370€
10
B.2
Služby
143 030€ 146 502€ 170 101€ 139 529€ 288 514€ 106 608€ 105 564€ 57 710€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 820 € 74 375 € 58 186 € 50 397 € 77 744 € 63 139 € 60 728 € 28 654 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 825 € 32 230 € 47 023 € 28 805 € 43 836 € 54 113 € 43 857 € 27 948 €
13
C.1
Mzdové náklady
32 105€ 39 173€ 31 510€ 20 772€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 147€ 13 381€ 10 819€ 6 833€
16
C.4
Sociálne náklady
1 584€ 1 559€ 1 528€ 343€
17
D
Dane a poplatky
878€ 1 256€ 1 204€ 800€ 973€ 925€ 1 453€ 244€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 192€ 9 390€ 15 910€ 25 237€ 22 053€ 23 347€ 18 285€ 3 051€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 080€ 168 586€ 5 000€ 10 650€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
164 951€ 4 918€ 13 368€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 1 782€ 7 196€ 5 806€ 9 699€ 18 288€ 47 082€ 6 437€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 332€ 32 428€ 8 630€ 4 590€ 9 544€ 300€ 35€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 674 € 4 488 € -12 303 € 1 771 € 11 037 € 2 742 € 41 462 € 3 848 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 3€ 1€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
15€ 9€ 23€ 41€ 325€ 5€ 390€ 199€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 145€ 5 311€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
504€ 449€ 449€ 2 141€ 1 504€ 2 117€ 1 033€ 292€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-519 € -458 € 7 676 € 3 132 € -1 828 € -2 121 € -1 422 € -490 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 155 € 4 030 € -4 627 € 4 903 € 9 209 € 621 € 40 040 € 3 358 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 151 € 960 € 960 € 960 € 1 738 € 1 023 € 307 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 151€ 960€ 960€ 960€ 1 738€ 1 023€ 307€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 € 3 070 € -5 587 € 3 943 € 7 471 € 621 € 39 017 € 3 051 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 155 € 4 030 € -4 627 € 4 903 € 9 209 € 621 € 40 040 € 3 358 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 € 3 070 € -5 587 € 3 943 € 7 471 € 621 € 39 017 € 3 051 €