Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
593 723 € 671 641 € 322 677 € 237 103 € 431 311 € 156 101 € 166 558 € 225 349 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
99 083 € 106 471 € 104 089 € 71 940 € 92 387 € 128 897 € 133 236 € 130 287 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 26 848 € 54 331 € 29 432 € 112 018 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 26 848€ 635€ 2 162€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 650€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
53 696€ 27 270€ 110 368€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
99 083 € 106 471 € 104 089 € 71 940 € 65 539 € 74 566 € 103 804 € 18 269 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
55 443€ 70 642€ 104 089€ 71 940€ 65 539€ 74 566€ 11 986€ 18 269€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
43 640€ 35 829€ 91 818€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
477 530 € 550 497 € 214 888 € 155 155 € 338 384 € 26 898 € 33 206 € 94 762 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 757 € 3 763 € 48 280 € 4 981 € 193 536 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
032
B.I.1
Materiál
3 488€ 3 763€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 48 280€ 4 981€ 193 536€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 269€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
252 389 € 243 857 € 39 837 € 93 214 € 113 819 € 15 368 € 1 400 € 83 866 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
945€ 0€ 4 110€ 82 933€ 113 751€ 15 000€ 1 314€ 83 668€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
213 738€ 234 833€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 706€ 9 024€ 32 944€ 10 181€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 783€ 100€ 68€ 368€ 86€ 198€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
218 384 € 302 877 € 126 771 € 56 960 € 31 029 € 6 530 € 26 806 € 5 896 €
056
B.IV.1
Peniaze
621€ 358€ 1€ 1€ 2€ 13€ 28€
057
B.IV.2
Účty v bankách
217 763€ 302 519€ 126 771€ 56 959€ 31 028€ 6 528€ 26 793€ 5 868€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
17 110 € 14 673 € 3 700 € 10 008 € 540 € 306 € 116 € 300 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
540€ 306€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 110€ 14 673€ 3 700€ 10 008€ 116€ 300€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
593 723 € 671 641 € 322 677 € 237 103 € 431 311 € 156 101 € 166 558 € 225 349 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
255 514 € 188 319 € 97 704 € 44 751 € 10 943 € 14 869 € 14 171 € -26 499 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 20 000 € 20 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 20 000€ 20 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
166 319 € 70 854 € -16 249 € -50 057 € -95 890 € -15 828 € -36 499 € -20 878 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
166 319€ 70 854€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 249€ -50 057€ -95 890€ -15 828€ -36 499€ -20 878€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
67 195 € 95 465 € 52 953 € 33 808 € 45 833 € 697 € 20 670 € -15 621 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
338 209 € 483 322 € 224 973 € 192 352 € 420 368 € 141 232 € 152 387 € 251 848 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 778 € 8 143 € 6 725 € 2 713 € 771 € 402 € 271 € 2 172 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 098€ 6 463€ 2 713€ 771€ 402€ 271€ 2 172€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 680€ 1 680€ 6 725€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
41 546 € 41 344 € 53 118 € 135 801 € 117 174 € 100 431 € 100 697 € 541 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 100 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 806€ 4 858€ 3 676€ 2 810€ 2 192€ 431€ 697€ 541€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
35 740€ 36 486€ 49 442€ 132 991€ 114 982€ 100 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
286 885 € 433 835 € 165 130 € 53 838 € 302 423 € 40 399 € 51 419 € 249 135 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
218 965€ 350 606€ 88 203€ 21 848€ 221 177€ 5 133€ 6 163€ 5 210€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 304€ 237€ 23 736€ 2 981€ 35 151€ 30 367€ 29 867€ 227 590€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 902€ 24 024€ 20 792€ 17 321€ 25 283€ 1 208€ 1 196€ 2 742€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 736€ 15 822€ 16 085€ 6 615€ 6 428€ 737€ 729€ 1 733€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 996€ 22 021€ 16 314€ 5 073€ 14 384€ 2 954€ 13 464€ 11 952€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 982€ 21 125€ -92€