Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 700€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 975€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 725 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
919 983 € 812 277 € 911 159 € 556 461 € 491 535 € 82 328 € 96 345 € 122 370 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
912 173€ 824 728€ 867 860€ 745 015€ 298 000€ 55 902€ 84 573€ 81 388€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-48 280€ 43 299€ -188 554€ 193 535€
07
II.3
Aktivácia
7 810€ 35 829€ 26 426€ 11 772€ 40 982€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
361 935 € 306 842 € 563 482 € 297 957 € 285 305 € 22 795 € 25 195 € 51 553 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
220 432€ 189 430€ 326 834€ 150 655€ 186 478€ 8 088€ 11 098€ 20 783€
10
B.2
Služby
141 503€ 117 412€ 236 648€ 147 302€ 98 827€ 14 707€ 14 097€ 30 770€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
558 048 € 505 435 € 354 402 € 258 504 € 206 230 € 59 533 € 71 150 € 70 817 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
445 002 € 335 304 € 241 542 € 150 746 € 93 653 € 26 247 € 40 698 € 78 157 €
13
C.1
Mzdové náklady
327 493€ 245 691€ 176 741€ 111 102€ 73 699€ 19 072€ 29 677€ 57 330€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
110 432€ 84 307€ 61 002€ 37 125€ 18 519€ 6 713€ 10 445€ 20 009€
16
C.4
Sociálne náklady
7 077€ 5 306€ 3 799€ 2 519€ 1 435€ 462€ 576€ 818€
17
D
Dane a poplatky
1 611€ 1 126€ 1 865€ 694€ 271€ 150€ 150€ 247€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 038€ 33 448€ 42 187€ 59 849€ 58 426€ 30 765€ 8 825€ 7 478€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 333€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 128€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 519€ 1 531€ 3 400€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 345€ 7 252€ 3 452€ 2 239€ 1 872€ 551€ 561€ 391€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
73 571 € 129 836 € 68 756 € 40 181 € 52 009 € 1 820 € 20 916 € -15 456 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 1€ 3€
39
N
Nákladové úroky
1 856€ 1 016€ 1 584€ 1 312€ 569€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 10€
41
O
Kurzové straty
229€ 541€ 96€ 47€ 2€ 2€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
859€ 935€ 950€ 1 097€ 315€ 161€ 247€ 165€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 939 € -2 492 € -2 630 € -2 444 € -883 € -163 € -246 € -164 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
70 632 € 127 344 € 66 126 € 37 737 € 51 126 € 1 657 € 20 670 € -15 620 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 437 € 31 879 € 13 173 € 3 929 € 5 293 € 960 € 0 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 437€ 31 879€ 13 173€ 3 929€ 5 293€ 960€ 0€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
67 195 € 95 465 € 52 953 € 33 808 € 45 833 € 697 € 20 670 € -15 621 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
70 632 € 127 344 € 66 126 € 37 737 € 51 126 € 1 657 € 20 670 € -15 620 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
67 195 € 95 465 € 52 953 € 33 808 € 45 833 € 697 € 20 670 € -15 621 €