Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
036
B.I.5
Tovar
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
PASÍVA
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie