Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
03.02.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 650 € 22 361 € 15 543 € 18 647 € 37 106 € 59 434 € 46 388 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
299 € 899 € 1 499 € 2 099 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
299 € 899 € 1 499 € 2 099 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
299€ 899€ 1 499€ 2 099€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 650 € 22 062 € 14 644 € 17 148 € 35 007 € 59 434 € 45 600 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 668 € 11 298 € 11 582 € 10 855 € 29 169 € 38 794 € 37 820 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
835€ 1 598€ 1 565€ 838€ 469€ 2 764€ 1 820€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
36 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
133€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 700€ 9 700€ 10 017€ 10 017€ 28 700€ 36 030€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 982 € 10 764 € 3 062 € 6 293 € 5 838 € 20 640 € 7 780 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 982€ 10 764€ 3 062€ 6 293€ 5 838€ 20 640€ 5 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 191€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
788 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
788€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 650 € 22 361 € 15 543 € 18 647 € 37 106 € 59 434 € 46 388 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 431 € 21 130 € 14 634 € 17 755 € 36 278 € 47 716 € 43 367 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 630 € 9 134 € 12 255 € 12 713 € 31 005 € 37 867 € 29 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 699 € 6 496 € -3 121 € -458 € -227 € 4 349 € 8 364 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 219 € 1 231 € 909 € 892 € 828 € 11 718 € 3 021 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
729 € 300 € 300 € 300 € 300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
729€ 300€ 300€ 300€ 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
482 € 931 € 609 € 592 € 528 € 11 718 € 3 021 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
60€ 451€ 129€ 112€ 48€ 10 308€ 18€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
301€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
422€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€ 1 410€ 2 702€