Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 359 € 19 650 € 22 361 € 15 543 € 18 647 € 37 106 € 59 434 € 46 388 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
299 € 899 € 1 499 € 2 099 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
299 € 899 € 1 499 € 2 099 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
299€ 899€ 1 499€ 2 099€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 359 € 19 650 € 22 062 € 14 644 € 17 148 € 35 007 € 59 434 € 45 600 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 779 € 10 668 € 11 298 € 11 582 € 10 855 € 29 169 € 38 794 € 37 820 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
460€ 835€ 1 598€ 1 565€ 838€ 469€ 2 764€ 1 820€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
36 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
133€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 319€ 9 700€ 9 700€ 10 017€ 10 017€ 28 700€ 36 030€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
13 580 € 8 982 € 10 764 € 3 062 € 6 293 € 5 838 € 20 640 € 7 780 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 580€ 8 982€ 10 764€ 3 062€ 6 293€ 5 838€ 20 640€ 5 589€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 191€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
788 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
788€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 359 € 19 650 € 22 361 € 15 543 € 18 647 € 37 106 € 59 434 € 46 388 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 827 € 18 431 € 21 130 € 14 634 € 17 755 € 36 278 € 47 716 € 43 367 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 630 € 9 134 € 12 255 € 12 713 € 31 005 € 37 867 € 29 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 327 € -2 699 € 6 496 € -3 121 € -458 € -227 € 4 349 € 8 364 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 532 € 1 219 € 1 231 € 909 € 892 € 828 € 11 718 € 3 021 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
899 € 729 € 300 € 300 € 300 € 300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
899€ 729€ 300€ 300€ 300€ 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
31 € 8 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
14 602 € 482 € 931 € 609 € 592 € 528 € 11 718 € 3 021 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
62€ 60€ 451€ 129€ 112€ 48€ 10 308€ 18€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
301€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 931€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
824€ 422€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
785€ 480€ 480€ 480€ 480€ 1 410€ 2 702€