Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
640 405 € 490 750 € 535 922 € 518 890 € 432 737 € 320 967 € 268 327 € 223 760 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
649€ 803€ 1 115€ 1 030€ 2 104€ 1 481€ 3 274€ 1 315€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
639 604€ 489 897€ 534 584€ 517 579€ 428 403€ 319 427€ 265 021€ 222 429€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
152€ 50€ 223€ 281€ 2 230€ 59€ 32€ 16€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
261 569 € 220 497 € 197 854 € 203 220 € 164 289 € 138 036 € 114 177 € 70 842 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
206€ 436€ 415€ 435€ 1 650€ 1 734€ 2 219€ 1 062€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 296€ 8 996€ 8 947€ 11 617€ 9 953€ 6 257€ 5 964€ 2 477€
11
C.
Služby
233 522€ 194 985€ 172 507€ 171 004€ 138 521€ 119 663€ 97 326€ 61 436€
12
D.
Osobné náklady
9 257€ 4 089€ 3 814€ 3 774€ 2 587€ 1 191€ 5 649€
13
E.
Dane a poplatky
215€ 205€ 205€ 175€ 111€ 111€ 203€ 22€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 904€ 5 904€ 6 475€ 10 812€ 6 876€ 6 876€ 6 303€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
619€ 725€ 567€ 537€ 1 294€ 656€ 232€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 550€ 5 157€ 4 924€ 4 866€ 3 297€ 2 739€ 739€ 196€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
378 836 € 270 253 € 338 068 € 315 670 € 268 448 € 182 931 € 154 150 € 152 918 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
400 229 € 286 283 € 353 830 € 335 553 € 280 383 € 193 254 € 162 786 € 158 769 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
479 € 370 € 291 € 176 € 176 € 122 € 106 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
479€ 370€ 291€ 175€ 176€ 122€ 106€
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 079 € 893 € 2 138 € 885 € 715 € 727 € 1 222 € 528 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
5€ 4€ 6€ 3€ 8€ 18€ 6€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 074€ 889€ 2 132€ 882€ 707€ 709€ 1 216€ 524€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 079 € -414 € -1 768 € -594 € -539 € -551 € -1 100 € -422 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
377 757 € 269 839 € 336 300 € 315 076 € 267 909 € 182 380 € 153 050 € 152 496 €
36
P.
Daň z príjmov
79 437€ 56 973€ 70 710€ 66 252€ 59 357€ 40 605€ 33 800€ 35 078€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
298 320 € 212 866 € 265 590 € 248 824 € 208 552 € 141 775 € 119 250 € 117 418 €