Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MRA betón plus, s. r. o. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
18.02.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 604 713 € 3 772 659 € 4 421 650 € 3 947 902 € 4 673 614 € 3 215 509 € 2 229 336 € 662 695 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 759 450 € 1 202 395 € 1 558 574 € 2 186 858 € 2 465 164 € 1 692 936 € 853 579 € 430 171 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
11 821 € 15 841 € 17 303 € 25 907 € 34 511 € 13 540 €
005
A.I.2
Software
11 821€ 15 841€ 17 303€ 25 907€ 34 511€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 540€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 747 629 € 1 186 554 € 1 541 271 € 2 160 951 € 2 430 653 € 1 679 396 € 853 579 € 430 171 €
012
A.II.1
Pozemky
261 679€ 209 971€ 209 971€ 209 971€
013
A.II.2
Stavby
260 505€ 202 213€ 283 094€ 268 863€ 252 124€ 203 902€ 92 652€ 68 943€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 147 071€ 754 708€ 1 021 361€ 1 652 958€ 1 960 925€ 1 388 856€ 581 637€ 361 228€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
78 374€ 19 662€ 26 845€ 7 048€ 214 486€ 78 304€ 179 290€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 111€ 3 118€ 8 334€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 823 540 € 2 549 525 € 2 855 587 € 1 755 967 € 2 204 605 € 1 522 573 € 1 375 211 € 232 139 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
154 502 € 358 672 € 370 652 € 61 307 € 102 232 € 64 661 € 51 720 € 21 368 €
032
B.I.1
Materiál
154 502€ 358 672€ 370 652€ 61 307€ 99 969€ 64 661€ 50 649€ 20 790€
036
B.I.5
Tovar
2 263€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 071€ 578€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
192 176 € 192 176 € 204 886 € 68 881 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
192 176€ 192 176€ 204 886€ 68 881€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 487 840 € 1 542 208 € 2 242 542 € 1 341 924 € 1 901 009 € 1 376 658 € 1 191 490 € 199 861 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 401 801€ 1 487 873€ 2 220 353€ 1 308 541€ 1 814 715€ 1 350 608€ 1 187 139€ 199 256€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 783€ 1 475€ 30 880€ 58 452€ 4 251€ 505€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 256€ 52 860€ 22 189€ 2 503€ 27 842€ 26 050€ 100€ 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
181 198 € 456 469 € 50 217 € 147 850 € 132 483 € 81 254 € 132 001 € 10 910 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 355€ 5 216€ 24 668€ 31 228€ 36 385€ 18 952€ 6 237€ 731€
057
B.IV.2
Účty v bankách
174 843€ 451 253€ 25 549€ 116 622€ 96 098€ 62 302€ 125 764€ 10 179€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 723 € 20 739 € 7 489 € 5 077 € 3 845 € 546 € 385 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 723€ 12 553€ 7 489€ 5 077€ 2 970€ 546€ 385€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 186€ 875€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 604 713 € 3 772 659 € 4 421 650 € 3 947 902 € 4 673 614 € 3 215 509 € 2 229 336 € 662 695 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-285 € -193 739 € 308 292 € 485 616 € 483 768 € 233 519 € 111 194 € -784 717 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 345 006 € 2 576 000 € 1 927 000 € 1 677 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 576 000€ 2 576 000€ 1 927 000€ 1 677 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
769 006€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 775 239 € -1 624 208 € -1 196 884 € -421 732 € -671 981 € -793 806 € -789 717 € -559 968 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
372 074€ 372 074€ 372 074€ 372 074€ 121 825€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 147 313€ -1 996 282€ -1 568 958€ -793 806€ -793 806€ -793 806€ -789 717€ -559 968€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-575 552 € -1 151 031 € -427 324 € -775 152 € 250 249 € 122 325 € -4 089 € -229 749 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 526 624 € 3 857 512 € 4 113 358 € 3 462 286 € 4 189 846 € 2 981 990 € 2 118 142 € 1 447 412 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 785 € 75 349 € 51 362 € 74 314 € 77 710 € 26 488 € 3 675 € 4 679 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 785€ 71 349€ 39 519€ 10 971€ 14 367€ 8 309€ 3 675€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 000€ 4 000€ 11 843€ 63 343€ 63 343€ 18 179€ 4 679€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
129 211 € 204 316 € 265 853 € 319 156 € 1 522 728 € 1 169 620 € 12 422 € 386 645 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
350 150€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 269€ 2 174€ 1 532€ 881€ 801€ 377€ 49€ 1€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
126 942€ 202 142€ 264 321€ 318 275€ 1 521 927€ 1 169 243€ 12 373€ 36 494€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 268 478 € 3 484 412 € 3 124 217 € 2 473 472 € 1 994 064 € 1 785 882 € 2 102 045 € 1 029 088 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 133 283€ 3 238 795€ 2 782 583€ 1 709 883€ 1 498 466€ 1 360 836€ 1 132 078€ 615 016€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 836€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
75 000€ 125 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
701 006€ 291 664€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 919€ 54 023€ 53 245€ 15 017€ 18 892€ 13 030€ 5 724€ 6 401€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 852€ 32 667€ 34 522€ 9 167€ 11 400€ 8 307€ 3 697€ 4 079€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 946€ 9 552€ 46 840€ 1 303€ 26 585€ 21 572€ 3 567€ 5 095€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
102 478€ 149 375€ 132 027€ 738 102€ 313 721€ 382 137€ 185 973€ 104 997€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
96 150€ 93 435€ 85 935€ 27 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
585 991 € 595 344 € 595 344 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
595 344€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
585 991€ 595 344€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
78 374 € 108 886 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
108 886€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
78 374€