Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MRA betón plus, s. r. o. [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
18.02.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 691 359€ 1 533 796€ 927 673€ 55 844€ 196 761€ 2 329€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 521 865€ 1 048 802€ 752 136€ 35 461€ 159 775€ 2 296€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
169 494 € 484 994 € 175 537 € 20 383 € 36 986 € 33 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 745 654 € 9 860 409 € 5 161 445 € 3 619 162 € 7 349 652 € 5 399 538 € 2 907 309 € 944 237 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 745 654€ 9 855 748€ 5 156 277€ 3 619 162€ 7 349 143€ 5 361 532€ 2 893 722€ 944 237€
07
II.3
Aktivácia
4 661€ 5 168€ 509€ 38 006€ 13 587€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 598 391 € 9 288 144 € 4 364 159 € 3 342 922 € 6 294 934 € 4 653 982 € 2 512 335 € 798 366 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 935 923€ 7 712 805€ 3 257 898€ 2 399 110€ 4 682 714€ 3 633 240€ 1 980 956€ 631 816€
10
B.2
Služby
665 364€ 1 575 339€ 1 106 261€ 939 357€ 1 609 324€ 1 020 742€ 531 379€ 166 550€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
316 757 € 1 057 259 € 972 823 € 296 623 € 1 091 704 € 745 556 € 394 974 € 145 904 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
387 376 € 1 578 497 € 916 804 € 362 555 € 379 634 € 245 344 € 122 275 € 122 652 €
13
C.1
Mzdové náklady
276 826€ 1 118 528€ 658 918€ 254 624€ 267 372€ 172 433€ 87 176€ 88 003€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
96 479€ 403 477€ 230 002€ 87 787€ 90 589€ 59 869€ 30 311€ 30 379€
16
C.4
Sociálne náklady
14 071€ 56 492€ 27 884€ 20 144€ 21 673€ 13 042€ 4 788€ 4 270€
17
D
Dane a poplatky
6 260€ 41 083€ 43 447€ 33 754€ 28 283€ 16 388€ 5 282€ 3 544€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
325 690€ 434 484€ 883 722€ 574 976€ 373 185€ 298 661€ 228 054€ 191 135€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 810€ 54 732€ 247 618€ 1 526€ 28 865€ 169 845€ 29 597€ 112 964€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 414€ 27 537€ 211 361€ 1 417€ 29 104€ 158 566€ 26 963€ 110 720€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-15 067€ 64 021€ -6 741€ 73 950€ 43 004€ 7 511€ 4 506€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
351 482€ 219 899€ 758 709€ 452 031€ 56 084€ 1 010€ 4 559€ 9 135€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
345 927€ 295 732€ 312 287€ 559 339€ 82 382€ 33 660€ 12 497€ 22 482€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-374 551 € -1 109 464 € -381 730 € -855 811 € 241 061 € 156 281 € 29 553 € -182 530 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 3€ 2€ 2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
7 756€ 15 576€ 28 246€ 47 933€ 37 857€ 30 245€ 30 386€ 37 993€
40
XI.
Kurzové zisky
287€ 220€ 1€
41
O
Kurzové straty
10€ 705€ 2 244€ 19€ 5€ 40€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 059€ 25 287€ 2 683€ 4 514€ 5 661€ 793€ 377€ 9 220€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-8 825 € -41 567 € -32 884 € -52 466 € -43 300 € -31 076 € -30 761 € -47 219 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-383 376 € -1 151 031 € -414 614 € -908 277 € 197 761 € 125 205 € -1 208 € -229 749 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
192 176 € 12 710 € -133 125 € -52 488 € 2 880 € 2 881 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 16 393€ 2 880€ 2 881€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
192 176€ 12 710€ -136 005€ -68 881€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-575 552 € -1 151 031 € -427 324 € -775 152 € 250 249 € 122 325 € -4 089 € -229 749 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-383 376 € -1 151 031 € -414 614 € -908 277 € 197 761 € 125 205 € -1 208 € -229 749 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-575 552 € -1 151 031 € -427 324 € -775 152 € 250 249 € 122 325 € -4 089 € -229 749 €