Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATHISON legal s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
462 676 € 358 944 € 159 496 € 138 076 € 109 727 € 77 079 € 34 356 € 4 390 € 2 027 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
436 236€ 322 508€ 151 474€ 138 076€ 109 727€ 77 079€ 34 356€ 4 390€ 2 027€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
24 583€ 25 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 857€ 11 436€ 8 022€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
446 880 € 339 858 € 149 319 € 114 250 € 103 172 € 63 704 € 23 149 € 437 € 0 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 401€ 13 493€ 9 612€ 8 824€ 8 097€ 10 482€ 123€
11
C.
Služby
349 694€ 259 204€ 101 459€ 81 076€ 85 035€ 52 607€ 23 149€ 314€
12
D.
Osobné náklady
27 454€ 32 747€ 20 460€ 12 689€ 2 527€
13
E.
Dane a poplatky
650€ 803€ 574€ 455€ 378€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 422€ 21 133€ 12 760€ 10 584€ 1 764€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 500€ 11 465€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 759€ 1 013€ 4 454€ 622€ 5 371€ 615€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 796 € 19 086 € 10 177 € 23 826 € 6 555 € 13 375 € 11 207 € 3 953 € 2 027 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
70 141 € 49 811 € 40 403 € 48 176 € 16 595 € 13 990 € 11 207 € 3 953 € 2 027 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
108 € 243 € 641 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
641€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
108€ 243€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 785 € 2 044 € 754 € 1 000 € 103 € 4 €
31
M.
Nákladové úroky
5 042€ 1 189€ 754€ 1 000€ 103€
32
N.
Kurzové straty
126€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 617€ 855€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 677 € -1 801 € -113 € -999 € -103 € -4 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 119 € 17 285 € 10 064 € 22 827 € 6 452 € 13 375 € 11 203 € 3 953 € 2 027 €
36
P.
Daň z príjmov
5 815€ 4 110€ 3 047€ 4 924€ 2 483€ 2 938€ 2 465€ 870€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 304 € 13 175 € 7 017 € 17 903 € 3 969 € 10 437 € 8 738 € 3 083 € 1 547 €