Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
26.03.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 632 501 € 2 778 255 € 2 903 117 € 3 092 132 € 2 790 015 € 2 777 238 € 2 731 900 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 930 € 5 830 € 103 390 € 392 867 € 682 344 € 971 965 € 1 265 867 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 930 € 5 830 € 103 390 € 392 867 € 682 344 € 971 965 € 1 265 867 €
012
A.II.1
Pozemky
4 930€ 5 830€ 6 730€ 7 630€ 8 530€ 9 574€
013
A.II.2
Stavby
10 114€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
96 660€ 385 237€ 673 814€ 962 391€ 1 255 753€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 627 571 € 2 772 425 € 2 799 727 € 2 699 265 € 2 107 671 € 1 805 273 € 1 439 470 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
23 832 € 30 169 € 17 827 € 35 113 € 38 130 € 39 667 € 27 527 €
036
B.I.5
Tovar
27 527€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 599 165 € 2 737 031 € 2 806 042 € 2 624 434 € 2 064 260 € 1 761 244 € 1 093 782 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 562 302€ 2 731 435€ 2 802 270€ 2 620 676€ 2 064 260€ 1 761 244€ 1 089 765€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
36 863€ 5 596€ 3 772€ 3 758€ 4 017€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 574 € 5 225 € -24 142 € 39 718 € 5 281 € 4 362 € 318 161 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 574€ 5 225€ -24 142€ 39 718€ 5 281€ 4 362€ 305 638€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 523€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 563 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 920€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
21 643€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 632 501 € 2 778 255 € 2 903 117 € 3 092 132 € 2 790 015 € 2 777 238 € 2 731 900 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-317 804 € -349 932 € -405 772 € -424 872 € -424 649 € 3 084 € -2 981 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-374 933 € -441 109 € -449 872 € -450 290 € -21 916 € -27 981 € -18 187 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
206€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 393€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
32 129 € 66 177 € 19 100 € 418 € -427 733 € 6 065 € -9 794 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 950 305 € 3 128 187 € 3 308 889 € 3 517 004 € 3 214 664 € 2 774 154 € 2 726 353 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 193 € 1 626 € 1 466 € 593 € 682 € 5 494 € 3 767 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 193€ 1 626€ 1 466€ 593€ 682€ 5 494€ 3 767€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
545 € 545 € 545 € 545 € 545 € 545 € 545 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
544€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 504 668 € 2 538 004 € 2 578 423 € 2 641 171 € 2 219 439 € 1 686 499 € 1 526 737 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 222 691€ 2 275 288€ 2 229 129€ 2 228 158€ 2 101 727€ 1 641 025€ 1 297 820€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
260 190€ 224 000€ 335 950€ 410 344€ 107 317€ 32 738€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 618€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 884€ 4 823€ 4 999€ 3 998€ 2 647€ 10 531€ 4 488€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 079€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 903€ 33 893€ 8 345€ -1 329€ 7 748€ 2 205€ -4 016€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
215 748€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
441 899 € 588 012 € 728 455 € 874 695 € 993 998 € 1 081 616 € 1 195 304 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 195 304€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
441 899€ 588 012€ 728 455€ 874 695€ 993 998€ 1 081 616€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 528 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
8 528€