Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
26.03.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
43 680€ 43 218€ 36 849€ 14 864€ 10 257€ 37 888€ 21 459€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 289€ 6 893€ 61 457€ 6 181€ 3 279€ -2 761€ 33 311€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 391 € 36 325 € -24 608 € 8 683 € 6 978 € 40 649 € -11 852 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
239 770 € 330 843 € 880 520 € 723 106 € 428 341 € 698 740 € 772 266 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
239 770€ 330 843€ 880 520€ 723 106€ 428 341€ 698 740€ 772 266€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
162 449 € 110 370 € 456 442 € 383 641 € 467 891 € 334 500 € 427 908 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
572€ 112€ 515€ 132€ 1 238€ 101 366€ 123 426€
10
B.2
Služby
161 877€ 110 258€ 455 927€ 383 509€ 466 653€ 233 134€ 304 482€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
105 712 € 256 798 € 399 470 € 348 148 € -32 572 € 404 889 € 332 506 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
27 245 € 26 341 € 23 867 € 16 198 € 1 339 € 60 432 € 93 231 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 464€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 584€
16
C.4
Sociálne náklady
2 183€
17
D
Dane a poplatky
57€ 5 282€ 365€ 250€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
900€ 97 560€ 289 477€ 289 477€ 289 621€ 289 117€ 289 552€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
114 210€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 482€ 10 002€ 235 001€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 394€ 5 532€ 6 890€ 768€ 70 350€ 6 238€ 9 159€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
74 655 € 127 365 € 79 179 € 41 705 € -399 164 € 58 739 € 61 105 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
24 147€ 27 408€ 32 775€ 32 385€ 26 547€ 40 948€ 63 851€
40
XI.
Kurzové zisky
33€ 191€
41
O
Kurzové straty
6€ 2 163€ 104€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 283€ 13 907€ 16 710€ 6 055€ 810€ 8 177€ 6 944€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-33 436 € -41 315 € -49 485 € -38 407 € -27 357 € -51 097 € -70 899 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
41 219 € 86 050 € 29 694 € 3 298 € -426 521 € 7 642 € -9 794 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 090 € 19 873 € 10 594 € 2 880 € 1 212 € 1 577 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 090€ 19 873€ 10 594€ 2 880€ 1 212€ 1 577€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
32 129 € 66 177 € 19 100 € 418 € -427 733 € 6 065 € -9 794 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
41 219 € 86 050 € 29 694 € 3 298 € -426 521 € 7 642 € -9 794 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
32 129 € 66 177 € 19 100 € 418 € -427 733 € 6 065 € -9 794 €