Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
06.04.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 872 030 € 1 748 271 € 1 307 248 € 431 332 € 508 610 € 537 146 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 834 733 € 1 702 288 € 1 252 579 € 344 414 € 438 401 € 527 877 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 811 764€ 1 675 319€ 1 232 917€ 319 899€ 400 151€ 372 326€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 661€ 15 661€ 19 662€ 23 663€ 27 665€ 31 665€
007
A.I.4
Goodwill
852€ 3 416€ 5 981€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 308€ 11 308€ 7 169€ 117 905€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 047 € 11 733 € 20 419 € 55 168 € 38 459 € 2 519 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 047€ 11 733€ 20 419€ 55 168€ 38 459€ 2 519€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
34 250 € 34 250 € 34 250 € 31 750 € 31 750 € 6 750 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
34 250€ 34 250€ 34 250€ 31 750€ 31 750€ 6 750€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 706 298 € 2 527 948 € 2 605 594 € 3 760 329 € 1 041 578 € 170 393 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
29 €
032
B.I.1
Materiál
29€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 624 450 € 2 510 470 € 2 597 070 € 3 647 949 € 979 368 € 94 246 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 917 320€ 1 346 800€ 1 443 854€ 3 070 801€ 363 141€ 49 285€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
62 651€ 350 608€ 304 200€ 412 197€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
642 371€ 790 625€ 759 104€ 486 397€ 177 506€ 28 320€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 231€ 88 276€ 89 910€ 22 854€ 16 641€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 108€ 206€ 1 636€ 841€ 3 670€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
81 848 € 17 478 € 8 524 € 112 351 € 62 210 € 76 147 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 073€ 1 479€ 949€ 1 128€ 997€ 2 213€
057
B.IV.2
Účty v bankách
80 775€ 15 999€ 7 575€ 111 223€ 61 213€ 73 934€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
207 047 € 150 168 € 5 464 € 194 769 € 12 142 € 10 309 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 047€ 5 158€ 5 464€ 194 769€ 12 142€ 10 309€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
200 000€ 145 010€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
358 257 € 286 731 € -588 767 € 231 517 € -191 640 € -460 369 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
820 284 € 820 284 € 2 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
820 284€ 820 284€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-561 053 € -616 267 € 204 017 € -219 140 € -487 869 € -412 693 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
259 231€ 204 017€ 204 017€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-820 284€ -820 284€ -219 140€ -487 869€ -412 693€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 427 118 € 4 139 656 € 4 507 073 € 4 154 913 € 1 753 970 € 1 178 217 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 717 € 13 557 € 10 262 € 11 448 € 9 505 € 5 783 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
24 717€ 13 557€ 10 262€ 11 448€ 9 505€ 5 783€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 995 803 € 3 014 488 € 2 329 016 € 854 512 € 1 432 662 € 1 012 717 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 578 393€ 2 723 931€ 2 082 990€ 846 819€ 1 413 043€ 1 011 187€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 564€ 6 424€ 5 559€ 4 333€ 3 149€ 1 530€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
411 846€ 284 133€ 240 467€ 3 360€ 16 470€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
406 598 € 734 134 € 1 520 530 € 2 374 844 € 311 803 € 159 717 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
349 139€ 699 536€ 889 075€ 2 255 327€ 200 826€ 132 062€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
515 024€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 420€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
21 992€ 16 769€ 23 445€ 30 439€ 27 284€ 12 198€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 684€ 10 532€ 12 738€ 18 258€ 17 724€ 7 817€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 783€ 7 362€ 80 251€ 57 708€ 53 357€ 2 220€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-65€ -3€ 13 112€ 12 612€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
377 477 € 647 265 € 914 109 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
377 477€ 647 265€ 914 109€