Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 463 285 € 5 698 292 € 5 746 164 € 5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 608 723 € 2 051 326 € 1 961 547 € 1 977 176 € 1 872 030 € 1 748 271 € 1 307 248 € 431 332 € 508 610 € 537 146 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 585 300 € 2 015 273 € 1 916 841 € 1 967 926 € 1 834 733 € 1 702 288 € 1 252 579 € 344 414 € 438 401 € 527 877 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
955 140€ 1 395 497€ 1 494 997€ 1 734 528€ 1 811 764€ 1 675 319€ 1 232 917€ 319 899€ 400 151€ 372 325€
005
A.I.2
Software
417 883€ 458 832€ 223 727€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 659€ 7 660€ 11 661€ 15 661€ 19 662€ 23 663€ 27 665€ 31 666€
007
A.I.4
Goodwill
852€ 3 416€ 5 981€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
212 277€ 160 944€ 194 458€ 225 738€ 11 308€ 11 308€ 7 169€ 117 905€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
23 423 € 36 053 € 44 706 € 3 047 € 11 733 € 20 419 € 55 168 € 38 459 € 2 519 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
10 684€ 21 366€ 32 048€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 739€ 14 687€ 12 658€ 3 047€ 11 733€ 20 419€ 55 168€ 38 459€ 2 519€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 250 € 34 250 € 34 250 € 34 250 € 31 750 € 31 750 € 6 750 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
9 250€ 34 250€ 34 250€ 34 250€ 31 750€ 31 750€ 6 750€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 015 382 € 2 062 345 € 2 524 714 € 3 248 468 € 2 706 298 € 2 527 948 € 2 605 594 € 3 760 329 € 1 041 578 € 170 393 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 €
035
B.I.1
Materiál
29€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
762 165 € 233 250 € 16 082 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
252 849€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
489 554€ 222 206€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
19 762€ 11 044€ 16 082€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 193 737 € 1 734 169 € 2 487 043 € 2 584 759 € 2 624 450 € 2 510 470 € 2 597 070 € 3 647 949 € 979 368 € 94 246 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
932 640 € 299 392 € 1 281 613 € 1 968 411 € 1 917 320 € 1 346 800 € 1 443 854 € 3 070 801 € 363 141 € 49 285 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 940 917€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
932 640€ 299 392€ 1 281 613€ 1 968 411€ 1 917 320€ 1 346 800€ 1 443 854€ 129 884€ 363 141€ 49 285€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 185 891€ 1 052 413€ 816 674€ 310 662€ 62 651€ 350 608€ 304 200€ 412 197€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
642 371€ 790 625€ 759 104€ 486 397€ 177 506€ 28 320€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
255 151€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 786€ 65 481€ 83 301€ 22 231€ 88 276€ 89 910€ 22 854€ 16 641€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57 420€ 61 732€ 305 455€ 305 686€ 2 108€ 206€ 1 636€ 841€ 3 670€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
653 740 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
653 740€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
59 480 € 94 926 € 21 589 € 9 969 € 81 848 € 17 478 € 8 524 € 112 351 € 62 210 € 76 147 €
072
B.V.1.
Peniaze
837€ 920€ 913€ 1 148€ 1 073€ 1 479€ 949€ 1 128€ 997€ 2 213€
073
B.V.2.
Účty v bankách
58 643€ 94 006€ 20 676€ 8 821€ 80 775€ 15 999€ 7 575€ 111 223€ 61 213€ 73 934€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
839 180 € 1 584 621 € 1 259 903 € 6 223 € 207 047 € 150 168 € 5 464 € 194 769 € 12 142 € 10 309 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101 293€ 7 040€ 6 367€ 6 223€ 7 047€ 5 158€ 5 464€ 194 769€ 12 142€ 10 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
737 887€ 1 577 581€ 1 253 536€ 200 000€ 145 010€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 463 285 € 5 698 292 € 5 746 164 € 5 231 867 € 4 785 375 € 4 426 387 € 3 918 306 € 4 386 430 € 1 562 330 € 717 848 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
701 882 € 683 496 € 691 271 € 499 983 € 358 257 € 286 731 € -588 767 € 231 517 € -191 640 € -460 369 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
820 284€ 820 284€ 820 285€ 166 545€ 820 284€ 820 284€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 2 500 € 656 239 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 2 500€ 656 239€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-166 787 € -159 014 € -347 801 € -489 527 € -561 053 € -616 267 € 204 017 € -219 140 € -487 869 € -412 693 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
259 231€ 204 017€ 204 017€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-166 787€ -159 014€ -347 801€ -489 527€ -820 284€ -820 284€ -219 140€ -487 869€ -412 693€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
18 385 € -7 774 € 191 287 € 141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 663 749 € 4 973 625 € 4 993 131 € 4 731 884 € 4 427 118 € 4 139 656 € 4 507 073 € 4 154 913 € 1 753 970 € 1 178 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
615 915 € 2 649 655 € 2 470 843 € 3 897 757 € 3 995 803 € 3 014 488 € 2 329 016 € 854 512 € 1 432 662 € 1 012 717 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
613 666€ 2 598 833€ 2 466 066€ 3 892 941€ 3 578 393€ 2 723 931€ 2 082 990€ 846 819€ 1 413 043€ 1 011 187€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
411 846€ 284 133€ 240 467€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 249€ 4 794€ 4 777€ 4 816€ 5 564€ 6 424€ 5 559€ 4 333€ 3 149€ 1 530€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
46 028€ 3 360€ 16 470€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 478 188 € 1 426 609 € 1 428 348 € 555 577 € 406 598 € 734 134 € 1 520 530 € 2 374 844 € 311 803 € 159 717 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 064 030 € 1 310 308 € 1 316 481 € 256 939 € 349 139 € 699 536 € 889 075 € 2 255 327 € 200 826 € 137 482 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
721 412€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 064 030€ 1 310 308€ 1 316 481€ 256 939€ 349 139€ 699 536€ 889 075€ 1 533 915€ 200 826€ 137 482€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
515 024€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 179 881€ 100 501€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
39 439€ 51 044€ 41 219€ 31 548€ 21 992€ 16 769€ 23 445€ 30 439€ 27 284€ 12 198€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 276€ 33 450€ 28 220€ 21 348€ 14 684€ 10 532€ 12 738€ 18 258€ 17 724€ 7 817€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
169 562€ 31 456€ 41 834€ 141 777€ 20 783€ 7 362€ 80 251€ 57 708€ 53 357€ 2 220€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
351€ 594€ 3 464€ -65€ -3€ 13 112€ 12 612€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 925 € 41 063 € 54 015 € 28 511 € 24 717 € 13 557 € 10 262 € 11 448 € 9 505 € 5 783 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 175€ 39 088€ 54 015€ 28 511€ 24 717€ 13 557€ 10 262€ 11 448€ 9 505€ 5 783€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 750€ 1 975€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
535 721€ 856 298€ 1 039 925€ 250 039€ 377 477€ 647 265€ 914 109€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
97 654 € 41 171 € 61 762 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
97 654€ 41 171€ 61 762€