Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
06.04.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
818 € 150 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
818 € 150 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 395 616 € 2 887 235 € 1 853 386 € 4 768 172 € 1 889 811 € 740 376 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 012 554 € 2 205 820 € 851 635 € 4 768 172 € 1 694 930 € 537 212 €
07
II.3
Aktivácia
383 062 € 681 415 € 1 001 751 € 194 881 € 203 164 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 432 657 € 1 915 104 € 1 729 274 € 3 393 134 € 1 107 831 € 488 611 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 730 € 30 119 € 48 394 € 40 876 € 44 944 € 16 634 €
10
B.2
Služby
1 398 927 € 1 884 985 € 1 680 880 € 3 352 258 € 1 062 887 € 471 977 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
963 777 € 972 281 € 124 112 € 1 375 038 € 781 980 € 251 765 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
491 678 € 564 878 € 693 771 € 692 277 € 556 627 € 198 270 €
13
C.1
Mzdové náklady
358 265 € 412 036 € 518 356 € 529 179 € 413 970 € 146 221 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
122 544 € 136 871 € 157 396 € 152 779 € 134 762 € 48 170 €
16
C.4
Sociálne náklady
10 869 € 15 971 € 18 019 € 10 319 € 7 895 € 3 879 €
17
D
Dane a poplatky
391 € 478 € 706 € 556 € 2 453 € 191 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
259 304 € 251 700 € 107 434 € 104 854 € 112 328 € 104 778 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 886 € 449 778 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 900 € 183 869 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
101 184 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 792 € 7 430 € 4 353 € 3 670 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 309 € 6 360 € 5 307 € 6 773 € 4 565 € -7 109 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
207 095 € 150 657 € -767 874 € 574 931 € 375 586 € -44 365 €
38
X.
Výnosové úroky
24 749 € 25 891 € 30 411 € 16 199 € 3 670 € 297 €
39
N
Nákladové úroky
153 295 € 111 495 € 71 782 € 64 152 € 61 462 € 31 187 €
40
XI.
Kurzové zisky
7 € 253 € 49 € 57 € 293 €
41
O
Kurzové straty
130 € 168 € 263 € 389 € 30 € 31 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 533 € 7 044 € 7 944 € 4 045 € 1 419 € 195 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-134 202 € -92 563 € -49 529 € -52 330 € -59 241 € -30 811 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
72 893 € 58 094 € -817 403 € 522 601 € 316 345 € -75 176 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 367 € 2 880 € 2 881 € 99 444 € 47 616 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 367 € 2 880 € 2 881 € 99 444 € 47 616 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
72 893 € 58 094 € -817 403 € 522 601 € 316 345 € -75 176 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €